En verder

Vingboom Zoals welgestelde stedelingen thuis foto’s ophangen van hun buitenhuizen, zo versierden in de 17de eeuw de besturen van de VOC en de WIC hun hoofdkwartieren met voorstellingen van overzeese belangen. Die schilderingen van nederzettingen, forten, factorijen en andere handelsposten waren gebaseerd op het werkmateriaal van zeelui. Tot de mooiste van dergelijke sierkaarten en atlassen behoren de aquarellen van Johannes Vingboons, waarvan er nu een zestigtal is verzameld in een tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal.

Land in zicht: Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. Kunsthal Rotterdam. www. kunsthal.nl

Schilderkunst Onder de titel Leve de Schilderkunst! brengt de Rotterdamse expositieruimte 200 werken van 80 hedendaagse figuurschilders. Ooit was figuurschilderkunst, het verbeelden van de mens, onbetwist zinvol. Prinsessen werden op basis van portretten uitgehuwelijkt. Kunstenaars vereeuwigden dierbaren, een monopolie dat ze verloren toen de fotografie kwam. Toen leefde de figuurschilderkunst onverminderd voort als inspiratie voor schilderkunstige kwesties rond kleur en vorm. En nu? Deze internationale tentoonstelling belooft de huidige stand van zaken uiteen te zetten.

Leve de Schilderkunst! Terug naar de figuur. T/m 6 mei in de Kunsthal, Rotterdam. www. kunsthal.nl

Jan Mankes Tegenwoordig zit een schilderij van Mankes op hetzelfde prijsniveau als Carel Willink, Dick Ket en Jan Toorop. Twaalf jaar geleden was Mankes prominent aanwezig op La beauté exacte, een grote overzichtstentoonstelling van moderne Nederlandse schilderkunst in het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Op 12 maart organiseert museum Belvédère een symposium over de artistieke, literaire en biografische context waarin het oeuvre van Jan Mankes is ontstaan. Inl: www.museumbelvedere.nl

‘Het Mankes perspectief’, t/m 13 mei, Drents Museum, Assen. www.drentsmuseum.nl

Schilderkunst 1670-1750

Onder de titel De kroon op het werk is in het Dordrechts Museum een uitgelezen overzicht van de Nederlandse schilderkunst tussen 1670 en 1750 te zien. De kroon op het werk, t/m 28 mei, Dordrechts Museum, Dordrecht. www.dordrechtsmuseum.nl

Nicolaes Berchem

Een van de grootste Italianisanten van de 17de eeuw, schilder Nicolaes Berchem (1621/22-1683), heeft hoogstwaarschijnlijk nooit voet gezet in Italië. Toch hebben veel van zijn schilderijen een uitgesproken on-Nederlands karakter. Glooiend terrein met ruïnes en hoge heuvels, bevolkt door veedrijvers en herders met een gouden zuidelijk avondlicht.

In het licht van Italië, t/m 15 april, Frans Hals Museum, Haarlem. www.franshalsmuseum.nl

Gavin Turk werd al snel opgestuwd door de Young British Artists, de beweging van jonge kunstenaars die in de jaren ’90 wereldwijd furore maakte. Net als hij speelden zij met hun persoonlijkheid en het ironiseren van de kunstgeschiedenis. Het GEM toont nu een overzicht (het eerste in Nederland) van Turk. De grote roem voor YBA en Turk is voorbij; ze zijn zelf kunstgeschiedenis geworden.

The Negotiation of Purpose, t/m 20 mei GEM, Den Haag. www.gem-online.nl