‘Brussel heeft klimaatakkoord’

In 2020 moet twintig procent van alle energie in de EU afkomstig zijn uit duurzame bronnen zoals zon, wind en water. Daarover leken de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie het gisteravond eens te worden. De EU wil wereldwijd het voorbeeld geven.

pagina 7