Aanvraag tot verblijf vreemdelingen wordt niet ingeperkt

Den Haag. Het blijft voor vreemdelingen mogelijk om meerdere malen een verblijfsvergunning aan te vragen voor werk, studie of gezinshereniging. Dat schrijven minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet kan het aantal aanvragen wettelijk niet inperken en zal daarom de motie van PVV-leider Wilders die door de Tweede Kamer is aangenomen, niet uitvoeren. Volgens Wilders maken vreemdelingen misbruik van de procedures om hun verblijf in Nederland zo lang mogelijk te rekken. Hij wilde dat voorkomen door herhaalde aanvragen te verbieden.