Toch promotie na vermeende fraude

De in opspraak geraakte anesthesioloog Jan Vranken gaat in mei van dit jaar alsnog promoveren bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

Vrankens promotie moest eind 2002 worden afgeblazen na beschuldigingen van twee hoogleraren anesthesiologie van het VU Medisch Centrum (VUmc) dat Vranken patiëntgegevens verzonnen zou hebben bij experimenten die hij, toen nog in dienst van het VUmc, deed bij terminale kankerpatiënten. Tegenwoordig werkt Vranken echter aan het AMC, waar hij nieuw onderzoek uitvoerde.

De commissie Wetenschappelijke Integriteit Gezondheidsonderzoek (WIG) concludeerde vorig jaar in een vertrouwelijke rapportage aan het bestuur van het VUmc dat het „aannemelijk is geworden dat Vranken wetenschappelijke fraude heeft gepleegd”. De promovendus heeft de fraude altijd ontkend, maar erkent wel „slordig” te zijn geweest met het bewaren van patiëntgegevens.

Dat de promotie nu toch doorgaat is het gevolg van geruzie tussen de twee academische ziekenhuizen. Het AMC heeft er sinds 2003 op aangedrongen dat het VUmc zelf een oordeel zou uitspreken over de fraudezaak. Het VUmc volstond echter met het doorsturen van het rapport van de commissie WIG aan het AMC. Het VUmc zegt zich niet verantwoordelijk te voelen voor het eventuele aanpakken van Vranken nu hij daar niet meer in dienst is.

Vranken is nu hoofd van de pijnpoli van het AMC. De omstreden experimenten bij het VUmc zijn niet opgenomen in zijn nieuwe proefschrift; Vranken heeft deze bij het AMC opnieuw gedaan. Het AMC laat weten het rapport van de commissie WIG een te smalle basis te vinden om Vranken het recht op promotie te ontzeggen.

De klokkenluiders, de VU-hoogleraren prof. Jaap de Lange en prof. Wouter Zuurmond, noemen dit besluit „onbegrijpelijk”.

    • Frank van Kolfschooten