Rabobank wint aandeel hypotheekmarkt terug

Rabobank heeft haar verloren aandeel op de Nederlandse hypotheekmarkt heroverd. Rabobank zegt inmiddels weer ruim 25 procent van de hypotheekmarkt in handen te hebben, terwijl dat aandeel in 2005 was gedaald van 25 naar 23 procent. Dat maakte de bank gisteren bekend bij de presentatie van de resultaten over 2006.

„We zijn nu zeer overtuigend weer nummer één”, aldus bestuursvoorzitter Heemskerk. De concurrentie op de hypotheekmarkt in Nederland is niettemin hevig gebleven en zette voor Rabobank de inkomsten onder druk. Op de markt voor particulieren daalde het resultaat licht. Heemskerk noemde 2006 voor wat betreft Nederland „een jaar met twee gezichten”.

Rabobank heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 2,3 miljard euro, een verhoging van 13 procent ten opzichte van 2005. Daarmee werd de doelstelling voor de winstgroei op langer termijn, tussen 10 en 12 procent, opnieuw overtroffen. De totale baten van de bank namen met 7 procent toe tot 10 miljard euro. Het totale personeelsbestand van de Rabobank groeide met 11 procent tot ruim 50.000 arbeidsplaatsen. De personeelskosten stegen met 6 procent tot 4,1 miljard euro.

De grootste hypotheekverschaffer kampt nog altijd met toenemende druk op de rentemarge, als gevolg van de stijging van de korte rente ten opzichte van de ‘lange’. Banken verdienen geld aan het verschil tussen die twee rentetarieven. In Europa is de rentecurve „bijna vlak”, aldus financieel bestuurder B. Bruggink. „Het traditionele rentespel tussen lang en kort levert wat minder op.” Rabobank zag de rentemarge de afgelopen vier jaar halveren.

Heemskerk toonde zich verheugd over het feit dat de nieuwe regering niet wil tornen aan de hypotheekrenteaftrek.