Oeps, Michiel de Ruyter heette De Ruyter

Zeeheld Michiel de Ruyter (1607-1655) heette naar alle waarschijnlijkheid toch niet eerst Trouwhand. Ivo van Loo, archivaris bij het Zeeuws Archief, herroept zijn vondst die hij in februari in boekvorm naar buiten bracht. De historicus wijt zijn vergissing aan „uitzonderlijk historisch toeval”.

De geschiedenisboeken hoeven niet herschreven te worden?

„Waarschijnlijk niet. Mijn bewering dat Michiel de Ruyter eerst Trouwhand heette, stoelde op een notitie van een ambassadeur die schreef: ‘de capiteijn is genaemt Michiel Trouhant alias Ruijter’. Na publicatie van mijn boek ben ik op zoek gegaan naar meer bewijs voor mijn stelling dat De Ruyter eerst Trouwhand heette. Ik stuitte op documenten die mij ernstig aan het twijfelen hebben gebracht. Vermoedelijk kwamen er twee kaperkapiteins uit Vlissingen en heeft de ambassadeur hen per vergissing voor één persoon gehouden. De ene kaper is als piraat in de illegaliteit verdwenen, de ander is later een gevierd admiraal geworden. Stom toeval, twee kapers uit één plaatsje. Nee, ik heb niet naar een conclusie toe geschreven. Het had kunnen kloppen. Bij historisch onderzoek kunnen zich altijd feiten aandienen die nieuw licht werpen op een zaak.”

Maar kan uw vorige maand verschenen boek over Kapitein Trouwhand nu bij het oud papier?

„Nee, dat boekje behoudt waarde. Er staan nog een heleboel andere vondsten in over De Ruyter.”

Hoe nu verder?

„Er zijn nog blinde vlekken en open eindes in de carrière van onze zeeheld, Michiel Adriaenszoon de Ruyter. En ook wil ik nog uitzoeken hoe het is afgelopen met die kapitein Trouwhand, die naar de piraterij is afgedaald. Het onderzoek zal voortgaan.”

Arjen Ribbens

    • Arjen Ribbens