Noord-Zuidlijn opnieuw duurder

De kosten voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn zijn opnieuw gestegen. Wethouder T. Herrema van Vervoer maakte vanochtend bekend dat er 86 miljoen euro extra uitgetrokken moet worden voor de metrolijn. De metroverbinding tussen Amsterdam Noord en congrescentrum Rai in Amsterdam Zuid zal uiteindelijk 1,9 miljard euro gaan kosten. Dat is 14 procent meer dan het gemeentebestuur in 2002 verwachtte, toen werd begonnen met de bouwwerkzaamheden. De metro moet in 2013 gaan rijden.

De gemeente heeft nog geen dekking gevonden voor het extra benodigde geld. Het bedrag van 86 miljoen is voor een deel nodig om de opgelopen bouwkosten te dekken. Daarnaast wil de gemeente van het geld bijna 45 miljoen euro reserveren voor risico’s, zoals obstakels onder de grond waarop de aannemer zal gaan stuiten en waardoor vertraging kan worden opgelopen.

In het oorspronkelijke plan moest de metro in 2011 klaar zijn. Na eerdere tegenvallers werd dat uitgesteld tot 2013. De gemeente verwacht, met de extra financiën, geen extra vertragingen te zullen oplopen.

De grootste kostenpost (20 miljoen euro) betreft de graafwerkzaamheden onder het Centraal Station in de hoofdstad. Onder het station moet een 60 meter diepe fundering worden aangebracht en dat blijkt gecompliceerder dan gedacht.

De onderhandelingen met de aannemer verliepen stroef, waardoor de bouw enige tijd is stilgelegd terwijl de kosten doorliepen. Ook de kosten van de aanleg van andere metrostations in de binnenstad (Rokin, Vijzelgracht) vallen hoger uit.

Om de voortgang van het project te bewaken en de financiële risico’s te verkleinen heeft de gemeente met de aannemers van de moeilijkste contracten van de Noord/Zuidlijn (Centraal Station en Binnenstad) afspraken gemaakt over de kosten en de planning. Voor het Centraal Station is er een ‘boete-contract’ opgesteld. De aannemer moet een boete betalen als de vooraf opgestelde deadlines niet worden gehaald. De aannemer heeft nu alle dagen van de week, 24 uur per dag bouwvakkers aan het werk bij het station.