Nazaten nazi’s klagen Oslo aan

Ruim honderdvijftig Noren die zijn verwekt in het kader van het beruchte ‘Lebensborn-programma’ van de nazi’s zijn naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gestapt. De Noren verlangen financiële genoegdoening van de Noorse overheid voor de jarenlange discriminatie die zij naar eigen zeggen hebben ondergaan.

Het programma Lebensborn (levensbron) werd in 1935 opgezet door nazi-kopstuk Heinrich Himmler. Doel was het creëren van een ‘zuiver’ Arisch ras. Hiertoe dienden genetisch ‘zuivere’ mannen en vrouwen samen kinderen te krijgen.

De nazi’s brachten hun plannen voor een belangrijk deel ten uitvoer in de Scandinavische landen. In Noorwegen alleen al werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n twaalfduizend kinderen geboren uit een Duitse vader en een Noorse moeder.

De ‘Lebensbornkinderen’ claimen dat zij na de oorlog zijn behandeld als tweederangsburgers. Velen van hen zouden ten onrechte door artsen zijn afgeschreven als zwakzinnig. Bovendien zouden zij vaak als nazisympathisant zijn afgeschilderd, wat problemen opleverde bij het vinden van een baan of een studieplek.

De Noren verwijten hun regering nooit te zijn opgetreden tegen de vermeende discriminatie. Behalve door 154 Noren is de aanklacht ingediend door vier Zweden en een Duitser.

Een Noorse rechtbank heeft eerder bepaald dat Noorwegen niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het leed dat de Lebensbornkinderen hebben ondergaan vóór 1953. In dat jaar ondertekende Noorwegen het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. De slachtoffers menen echter dat zij ook in de jaren daarna nog op nadelige gevolgen van hun afkomst zijn gestuit.

In 2002 bood het Noorse parlement de ‘Lebensbornkinderen’ per persoon een smartengeld aan van ongeveer 200.000 kronen (ruim 24.000 euro), maar de slachtoffers vinden dat niet genoeg. Ze eisen 50.000 euro per kind en een viervoud van dat bedrag voor oorlogskinderen wier leven zou zijn verwoest door de discriminatie.

Het Hof zou vandaag het pleidooi van de groep horen. Dan beslist het of de zaak ontvankelijk is. Een beslissing kan nog maanden op zich laten wachten. (AP)