Nanotech verdeelt bevolking VS

Rotterdam, 8 maart. Amerikanen weten weinig van nanotechnologie, maar 90 procent heeft er wel een uitgesproken mening over. Dat blijkt uit een online enquête, onder leiding van Yale Law School en de universiteit van Washington. Tachtig procent van de geënquêteerden gaf aan dat ze `weinig` of `helemaal niets` van nanotechnologie weten. Het `waardensysteem` van mensen bleek niettemin goed te voorspellen wat ze van nanotechnologie denken. `Individualistische` types, die de vrije markt omarmen en over het algemeen geneigd zijn om regelgeving af te wijzen, zien vooral de voordelen. Mensen die meer op de gemeenschap gericht zijn, benadrukken juist de gevaren. De onderzoekers voorspellen dat zich in een publieke discussie over nanotechnologie kampen zullen vormen zoals in het debat over kernenergie, het klimaat en andere milieuproblemen.