Ledenverlies voor vakbonden FNV

Amsterdam, 8 maart. De vakcentrale FNV heeft in 2006 14.000 leden verloren. Vorig jaar schreven de zeventien FNV-bonden 76.000 nieuwe leden in. Maar zij raakten er 90.000 kwijt. De daling van het ledental is wel kleiner dan in 2005, toen de grootste vakcentrale van Nederland 21.000 leden verloor. De FNV heeft nu in totaal 1.184.000 leden, zo heeft zij gisteren laten weten. FNV Bouw verloor 3 procent van zijn leden. De ambtenarenbond Abvakabo zag het ledental met 2 procent teruglopen.