`Kermisrel heeft geen gevolgen voor burgemeester`

Zwolle, 8 maart. De positie van burgemeester Jan Oosterhof van Kampen staat ondanks de `kermisrel` niet ter discussie, zo concludeert commissaris van de koningin in Overijssel Geert Jansen. Hij baseert dat op de gezamenlijk ondertekende brief van de raadsfracties van ChristenUnie, SGP, Gemeentebelang Kampen en het CDA. ”De partijen geven duidelijk aan dat de motie is gericht tegen het verlenen van de vergunning voor kermisattracties op zondag en niet tegen het functioneren van de burgemeester”, aldus de commissaris. In Kampen ontstond vorige maand veel ophef toen duidelijk werd dat Oosterhof een vergunning had verleend voor een kermis op Paaszondag, tijdens Sail Kampen 2007.