Internet Voorkeur

Curriculum Illusione. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman liet zijn studenten beschrijven hoe ze herinnerd zouden willen worden door hun achterkleinkinderen. Bijna allemaal gaven ze in het onderzoek daarna aan dat de opdracht hen had geholpen prioriteiten te stellen. Je sterfdatum is dan ook het vertrekpunt van het ‘curriculum illusione’, een uitvinding van kunstenaar en reclamemaker Eric Wie. Het curriculum illusione (ci) als blauwdruk voor de toekomst is de tegenhanger van het curriculum vitae (cv). Terwijl het cv begint bij de geboorte, begint het ci bij de dood. De RVU pakte het idee op en riep een radioprogramma en een website in het leven. In deze interactieve omgeving kunnen bezoekers hun eigen curriculum illusione aanmaken.

Onder het motto ‘Eerst Napels zien en dan sterven’ worden zij gestimuleerd hun toekomstige leven in kaart te brengen. Iemand krijgt pas toegang tot de site wanneer hij of zij leeftijd en naam heeft ingevuld. Vervolgens krijgt de gebruiker de de te verwachten sterfdatum te lezen.

Het resultaat van de deelname is een tijdlijn met het gewenste realistische leven. Hoe meer de deelnemer in staat is te fantaseren over de toekomst, hoe realistischer de tijdlijn wordt, belooft de website.

http://ci.rvu.nl/