Een nachtje kamperen kost 1,8 kilo CO 2

In Hooghalen wordt in de praktijk gebracht, waar de top in Brussel over vergadert. Eigenaar Paul Tienkamp heeft zijn Drentse camping ‘klimaatneutraal’ gemaakt. „Wat je niet uitstoot, hoef je ook niet te compenseren.”

Paul Tienkamp op zijn ‘klimaatneutrale’ camping: een milieuvriendelijke boiler. Foto Dennis F. Beek Een milieuvriendelijke boiler. HOOGHALEN - Campingbaas en macrobioot Paul Tienkamp op een ondergelopen camping terrein. De boerencamping houdt rekening met het milieu. Zo heeft hij toiletten die met regenwater doorgespoeld worden, zonnepanelen, een speciale boiler (foto) en sensoren die de spaarlampen aan en uit doen. © Foto: Dennis F. Beek / http://fotograaf.defotojournalist.nl/dfbeek/home Beek, Dennis

„Een lekkere cappuccino met échte volle melk?” Paul Tienkamp (53), eigenaar van camping Thyencamp in het Drentse Hooghalen, wrijft in zijn handen. Het is koud in de receptie, die zich in het niet-geïsoleerde deel van een voormalige koeienstal bevindt. Een knerpend haardvuurtje zal de bezoeker hier evenwel niet aantreffen. Op camping Thyencamp kampeert men namelijk ‘klimaatneutraal’.

Althans dat is het streven. Terwijl de Europese regeringsleiders vandaag of morgen mogelijk zullen instemmen met een ambitieus pakket aan maatregelen om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent terug te dringen, verbond Tienkamp zich, samen met vier andere campinghouders uit de regio, al op 22 februari aan de Hier-campagne.

Hier is een initiatief van de Provinciale Milieufederaties en een aantal goede doelen. Het doel van de campagne is ondernemers ertoe te bewegen hun product of dienst zó te leveren, dat van klimaatverandering geen sprake is. Hiertoe wordt eerst het energieverbruik en de CO2-uitstoot van een bedrijf in kaart gebracht. Op basis van zo’n scan moet de ondernemer energiebesparende maatregelen, voorzover economisch haalbaar, doorvoeren.

Ook is het de bedoeling dat bedrijven overstappen op duurzame, ‘groene’ energie; bij het opwekken van groene energie komen immers geen broeikasgassen vrij. Heeft een bedrijf dan alsnog een negatief effect op het klimaat, dan kan de resterende CO2-uitstoot worden gecompenseerd met de aanplant van bomen. In ruil mogen de ondernemers het Hier-logo voeren en zich als klimaatneutraal presenteren.

„Mijn betrokkenheid bij het milieu bestond al lang voordat Al Gore met zijn klimaatdocumentaire een Oscar binnensleepte”, vertelt Tiencamp vanuit een rotanstoel in de aangrenzende en wel verwarmde recreatieruimte. „Ik vind dat je als ondernemer een verantwoordelijkheid hebt tegenover jouw omgeving. Als vanzelfsprekend hebben wij daarom tijdens de verbouwing gekozen voor een cv-ketel met zonneboiler en zonnecollectoren, gebruiken wij spaarlampen en vangen wij het regenwater op om de toiletten door te spoelen.”

De aanvraagformulieren voor het Hier-logo had Tienkamp met de parate data over zijn energieverbruik snel ingevuld. Ook participeert hij voor 12.000 euro in een bosbouwproject van Ecodirect. „Goed voor zo'n zevenhonderd bomen ergens in Latijns-Amerika, bovenop de vijftienhonderd hier op de camping”, aldus Tienkamp.

Een nachtje kamperen zou 1,8 kilo aan CO2 opleveren, waarvoor 150 bomen nodig zijn ter compensatie. In combinatie met zijn energiebesparing en gebruik van groene energie, denkt Tienkamp dat de claim klimaatneutraal op zijn camping zonder meer van toepassing is. „Hoewel”, zegt Tienkamp, „ik de precieze berekeningen niet één-twee-drie paraat heb.”

„Dat is ook niet zo gek”, zegt Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. „Aan dergelijke berekeningen liggen ingewikkelde modellen ten grondslag, waarbij met tal van variabele factoren rekening moet worden gehouden.” Bezwaarlijker vindt Reijnders echter de huidige trend om de uitstoot van CO2 tegenover de aanplant van bomen weg te strepen.

„De uitstoot van CO2 komt in één klap vrij, en het is nog maar de vraag of een boom dat op de lange termijn teniet kan doen. Zo kan een boom doodgaan of zelf weer verbrand worden. Je kunt dus niet beweren dat de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer hetzelfde blijft. Op deze wijze mogen de aangesloten landen bij het Kyoto-protocol hun doelstellingen ook niet halen.” Volgens Reijnders is het beter om zuiniger met energie om te gaan en gebruik te maken van groene stroom. „Want: wat je niet uitstoot, hoef je ook niet te compenseren.”

Saskia Kluit van de Hier-campagne onderkent dit probleem. „Daarom mogen ondernemers in ons programma maximaal 50 procent van hun CO2-uitstoot compenseren en moeten zij voor ten minste 50 procent hun doelstellingen langs de weg van duurzame energie realiseren. Ook wij vinden voorkomen beter dan genezen.”

Tienkamp maakt zich op voor zijn derde seizoen, ook al ligt het kampeerveldje er nu nog verregend en verlaten bij. De extra investeringen ten behoeve van het milieu kostten hem circa 60.000 euro. Afgezien van een bescheiden Europese subsidie voor de toeristische sector en wat extra aftrekposten, heeft Tienkamp nog geen steun vanuit ‘Brussel’ mogen ontvangen voor de milieumaatregelen op zijn camping. Winst heeft hij dan ook nog niet gemaakt, maar dat is volgens Tienkamp een kwestie van tijd.

Tienkamp: „Onze investeringen in duurzame energie zijn niet alleen idealistisch van aard; op de lange termijn ben je gewoon goedkoper uit. Rust, comfort en milieubewust kamperen: daarvoor komen de mensen hier. Maar ook straks met de TT van Assen zitten we gegarandeerd vol. Alleen hier geen forten van bierkratjes en ronkende motoren.”

    • Ronald Olsthoorn