Correcties & Aanvullingen

Crash Garuda

Het bericht Vliegtuigcrash bij Yogyakarta (7 maart, pagina 1) vermeldt 49 doden bij de crash van een vliegtuig van Garuda op Java. Dat cijfer is later bijgesteld tot 21.

Groene Hart

In het artikel Alleen op papier is het Groene Hart nog heilig (6 maart, pagina 2) staat dat projectontwikkelaars 600 tot 800 hectare natuur willen inrichten. Dit moet zijn 6.000 tot 8.000 hectare.