Beleid Centraal Museum krijgt veel kritiek

Directeur Pauline Terreehorst van het Centraal Museum moet haar managementstijl aanpassen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van Bureau Berenschot in een onderzoek naar de crisis in het museum.

Het onderzoeksrapport is gisteren aan het personeel van het Utrechtse museum gepresenteerd.

Terreehorst neemt de aanbevelingen uit het rapport over, aldus een woordvoerder van het Centraal Museum. „Zij heeft inmiddels een eerste aanzet voor een plan van aanpak gepresenteerd aan het personeel. De details zullen aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.” De OR heeft gisteren in een nieuwsbrief laten weten er weinig vertrouwen in te hebben dat het museum onder Terreehorst uit de huidige crisis zal geraken.

Eind vorig jaar ontstond grote onrust binnen het Centraal Museum. Diverse personeelsleden vertrokken, conservatoren klaagden over het geringe aantal tentoonstellingen, en Utrechtse kunstenaars spraken in een brandbrief hun zorg uit over de toekomst van het museum. In december werd een extern onderzoek ingesteld naar het beleid van Terreehorst, die in april 2005 Sjarel Ex opvolgde als directeur.

Uit dat onderzoek blijkt dat het personeel een gebrek aan vertrouwen heeft in de directeur. „Dit gebrek is breed en diep”, aldus het rapport. „Het beperkt zich niet tot een kleine groep.” Terreehorsts stijl van leidinggeven wordt door de medewerkers gekenschetst als „solistisch, slecht delegerend, niet open voor kritiek, soms onvoorspelbaar, weinig communicatief en overhaast”. Berenschot zegt deze kwalificaties te onderschrijven.

Verder is de organisatiestructuur van het museum onevenwichtig en heeft de bedrijfscultuur meer samenhang nodig, zo concludeert het bureau. „Wij zien een cultuur van ‘groepjes’.” Een belangrijk probleem is de positie van de conservatoren, die op dit moment „niet goed is vormgegeven”. Volgens het rapport zal het nu voorliggende museumplan moeten worden aangescherpt.

Het college van B en W is ontevreden over het onderzoek van Berenschot. „Het rapport wordt niet gestaafd door gespreksverslagen. De feiten zijn zo niet te verifiëren”, zegt de woordvoerder van cultuurwethouder Cees van Eijk. De conclusies uit het rapport noemt hij „ernstig”. Toch zegt de gemeente Utrecht het vertrouwen in Terreehorst niet op. „We geven haar de gelegenheid de veranderingen door te voeren.” Volgende week volgt een gesprek tussen het college en de OR van het museum.