Akkoord kortere diensten personeel brandweer

De gemeenten en de brandweer hebben gisteren een akkoord gesloten over de arbeidstijden. Daarmee komt een eind aan het slepende conflict dat begon met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2003.

In plaats van roosters waarin brandweermannen per week 54 uur beschikbaar zijn, zullen zij maximaal 48 uur per week worden ingeroosterd. Daarbij blijft hun inkomen gelijk. Bovendien krijgen de brandweermannen compensatie voor de ‘teveel’ gewerkte uren vanaf 1 juni 2006. Op die datum werd de Nederlandse arbeidstijdenwet aangepast aan de uitspraak van het Hof over de zogenoemde slaapdiensten.

De Jäger-zaak ging over de slaapdiensten van Duitse artsen: diensten waarin artsen slapen op het ziekenhuis en soms worden opgeroepen. Die uren tellen volledig mee als ‘werk’ voor het vaststellen van de maximale arbeidstijd, bepaalde het Hof.

Omdat die uitspraak grote financiële consequenties had voor de lidstaten – zij moesten extra verpleegsters, artsen en brandweermannen aannemen – wilden zij de Europese richtlijn aanpassen die de arbeidstijden regelt. Maar landen als Engeland en Polen willen helemaal geen maximum afspreken voor arbeidstijden. Omdat lidstaten het niet eens konden worden besloot Nederland vorig jaar zelf de Arbeidstijdenwet aan te passen.

Ook gemeenten telden de inactieve uren niet mee voor het vaststellen van de maximum werktijd van de brandweer. Ze waren wel bereid over te stappen op roosters van 48 uur, maar dan tegen een lager loon. De Europese rechter liet zich immers alleen over arbeidstijden uit, niet over loon.

Vorige week bepaalde de Nederlandse rechter in een zaak tegen de gemeente Den Haag dat brandweerlieden voorlopig hetzelfde loon moeten krijgen voor 48 uur als voor 54 uur, ook als de verhouding werken/wachten binnen de werktijd ongewijzigd blijft. Wel is het de gemeente toegestaan om een nieuw rooster in te voeren waarin brandweermannen meer uren van die 48 uur daadwerkelijk moeten werken om hetzelfde loon te krijgen. Vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF moeten het akkoord nog aan hun leden voorleggen.

Tekst van het akkoord: http://www.abvakabofnv.nl