Aanvraag tot verblijf wordt niet ingeperkt

Het blijft voor vreemdelingen mogelijk om meerdere malen een verblijfsvergunning aan te vragen voor werk, studie of gezinshereniging.

Dat schrijven minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet kan het aantal aanvragen wettelijk niet inperken en zal daarom de motie van PVV-leider Wilders die door de Tweede Kamer is aangenomen, niet uitvoeren.

Volgens Wilders maken vreemdelingen misbruik van de procedures om hun verblijf in Nederland zo lang mogelijk te rekken. Hij wil dat voorkomen door herhaalde aanvragen te verbieden.

Het is „niet mogelijk en evenmin wenselijk” om het aantal aanvragen te beperken, schrijven de bewindslieden. Ze wijzen hierbij op artikel 5 van de Grondwet en enkele internationale verdragen die het onmogelijk maken om het indienen van meerdere verzoeken te verbieden.

Ook als de aanvrager valse gegevens of onjuiste informatie heeft opgegeven, kan dit niet. Daarnaast vinden Albayrak en Hirsch Ballin het niet gewenst om het aantal aanvragen tot één te beperken. Dit zou getalenteerde studenten de kans ontnemen om na hun studie in Nederland aan het werk te gaan. Na een studentenvergunning kunnen zij dan immers geen andere reguliere verblijfsvergunning meer aanvragen en dus niet in Nederland werken.

Albayrak en Hirsch Ballin geven aan misbruik zoveel mogelijk te willen tegengaan, onder meer door de versnelde afhandeling van herhaalde aanvragen. Zo kan een vreemdeling een herhaalde aanvraag niet gebruiken om tijd te rekken.

Overigens staat in het regeerakkoord dat de nieuwe coalitie „op korte termijn” onderzoekt of herhaalde aanvragen „zoveel mogelijk” beperkt kunnen worden. De bewindslieden wijzen in hun antwoord aan Wilders ook op deze passage. Uit de tekst van het akkoord blijkt overigens dat het hier vooral gaat om het voorkomen van de noodzaak opnieuw een aanvraag in te dienen als er buiten de schuld van de vreemdeling nieuwe omstandigheden moeten worden meegewogen.