Tegenstemmers

Tegenstemmers

Columnist Ilja Leonard Pfeijffer spreekt zich uit voor de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn („een rete-kek ding”) door de historische Leidse binnenstad (nrc.next, 2 maart). Tegenstemmers bij dit soort projecten zijn altijd conservatief en tegen visie en gezag, concludeert hij. Maar gaat het hier niet om: een megalomaan project van bestuurders waarvan de noodzaak niet is aangetoond, de gevolgen niet in kaart zijn gebracht en dat wordt opgedrongen aan de bevolking? Kortzichtig beleid wordt terecht bestreden. Maar wie bijziend is verwart kortzichtigheid al snel met visie.

Synco Jonkeren

Leiden

Brieven en opiniestukken sturen o.v.v. personalia naar opinext@nrc.nl

    • Synco Jonkeren