Meer dan een butler

Bij Kaïro ontdekten Leidse archeologen het graf van het hoofd van de huishouding van de beroemde farao Achnaton.

De stijl van de reliëfs is uitzonderlijk natuurlijk.

Een reliëf van apen die fruit eten. Kenmerkend voor Achnatons bewind was de experimentele en natuurlijke kunststijl. Foto AFP An undated picture released 14 February 2007 by the Egyptian Supreme Antiquities Department shows relief drawings on a tomb wall discovered by Dutch archeologists in the Saqqara necropolis 20 kms from the modern day capital of Cairo, dated from the time of Egypt's monotheistic Pharaoh Akhenaton some 3,300 years ago. The tomb, which bears the royal cartouche for "Ptah Am Waya" is covered with wall paintings done in the realistic style of the period when classic artistic conventions were abandoned. AFP PHOTO/SUPREME ANTIQUITIES DEPARTMENT AFP

Twee Leidse studenten zitten gehurkt in het zand stukjes schedel te sorteren. Achteloos werpen ze de duizenden jaren oude lichamelijke overschotten in verschillende manden. Het is slechts bijvangst voor de Nederlandse archeologen in Egypte. Bij de nieuwste opgraving van een graftombe telden ze 77 schedels van kinderen. De meeste mummies en bekistingen vielen bij aanraking meteen uit elkaar.

„We weten nog niet precies uit welke periode ze komen, maar ik vermoed enkele honderden jaren na de dood van de grafeigenaar”, verklaart Maarten Raven, leider van het opgravingteam. „De kindersterfte lag toen enorm hoog en de mensen gebruikten gewoon een bestaande ruimte om hun doden te begraven.”

Eind vorige maand werd bekend dat het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de Universiteit Leiden een belangwekkende vondst hebben gedaan. De archeologen legden een 3.300 jaar oude graftombe bloot die volgens de inscripties toebehoort aan Ptahemwia, ‘schenker des konings, rein van handen’.

„Hij was, bij wijze van spreken, de butler van de farao, maar daarmee doe ik hem tekort”, zegt Raven, terwijl hij tussen eerdere opgravingen naar de nieuwste vondst loopt. „Hij was per slot van rekening een zeer belangrijk man aan het hof.” De conservator van de Egyptische collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden heeft nog geen goede hedendaagse titel voor Ptahemwia. „Hoe noemen we zo’n functie tegenwoordig?”, piekert hij hardop. „Hofmaarschalk? Opperstalmeester? Cateraar?”

De tombe ligt in de woestijn bij Sakkara, ruim dertig kilometer ten zuiden van Kaïro, in een gebied waar de Nederlandse archeologen al 33 jaar opgravingwerk verrichten. Na de stichting van de nabijgelegen toenmalige hoofdstad Memphis 3000 v. Chr. door koning Menes, de eerste farao van het verenigde Egypte, heeft het gebied millennialang dienst gedaan als grafveld.

Ptahemwia is van belang omdat hij in dienst stond van Achnaton (1353-1335 v. Chr.), de beroemde farao die de traditionele veelgoderij in de ban deed en slechts één god, de zonneschijf, aanbad. In Egypte wordt hij daarom trots de grondlegger van het monotheïsme genoemd. In feite was Achnatons religieuze revolutie van korte duur. Na zijn dood kwamen de eerdere goden weer snel terug.

Kenmerkend voor Achnatons bewind was de experimentele en natuurlijke kunststijl, legt Raven uit. Hij wijst op een puntgave voorstelling van apen die fruit eten. „Ik heb dat nog nergens zo levendig afgebeeld gezien.” Op een andere voorstelling staat Ptahemwia. „Hij komt waarschijnlijk net thuis. Kijk, die twee ambtenaren met hangbuikjes en zijn muzikanten wachten hem op en de bediening staat klaar met een handdoek en een pot bier.”

De Egyptische Raad van Oudheden noemt het een van de belangrijkste vondsten in het gebied. Raven: „Ach, laten we het niet mooier maken dan het is. In feite is het tweede klas vergeleken met onze ontdekking in 2001.” Toen vond zijn team de tombe van Meryneith, de hogepriester ten tijde van Achnaton en diens opvolger Toetanchamon. In diezelfde tombe werd ook nog een schacht naar een veel ouder graf van een onbekende koning uit de tweede dynastie (2800 v. Chr.) ontdekt.

Veel reliëfs ontbreken aan Ptahemwia’s graf. Een deel moet in de negentiende eeuw zijn weggehaald toen met name Europese diplomaten oud-Egyptische objecten verzamelden en verhandelden. Zo kwam ook het Rijksmuseum in Leiden aan zijn Egyptische stukken.

De overgebleven afbeeldingen verschillen sterk in kwaliteit. Sommige zijn haarfijn uitgewerkt, andere zijn grof en onafgemaakt. Raven speculeert dat Ptahemwia voortijdig aan zijn eind zou kunnen zijn gekomen. „Misschien was hij uit de gratie geraakt”, zegt hij met een glimlach.

Op haar knieën trekt een archeologe op transparant plastic een reliëf over. Er is haast bij, want zodra de kalkstenen voorstellingen uit het zand komen en worden blootgesteld aan de zon en de wind, gaat er veel verloren. Een Egyptische werker van de Raad van Oudheden spuit met een injectienaald lijm in de barstjes in de tabletten om afbladdering tegen te gaan. Een ander metselt specie tegen kwetsbare delen van een ander reliëf.

Raven heeft drie weken moeten wachten voordat hij publiekelijk over de vondst mocht praten. De Egyptische Raad van Oudheden schrijft voor dat alleen voorzitter Zahi Hawass de opgravingen wereldkundig maakt. „Daar hebben we ons naar te voegen. Het is per slot van rekening hun land”, zegt Raven gelaten. Buitenlandse opgravingteams moeten op hun woorden letten. Elk jaar moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd om te mogen graven.

Volgend jaar pas zal het expeditieteam de schacht naar de daadwerkelijke grafkamer van Ptahemwia uitgraven. De zeven weken van het jaarlijkse opgravingseizoen zitten er bijna op. De archeologen hebben nog enkele dagen om houten panelen voor de reliëfs te plaatsen en de schacht dicht te metselen om te voorkomen dat iemand hen voorgaat. Raven verwacht geen verrassingen in de grafkamer. Losse stenen rond de schachtopening wijzen erop dat schatrovers al veel eerder zijn langs geweest.

Op www.let.leidenuniv.nl/saqqara/ (klik op 'What's new') wordt een digging diary van de opgravingen bij Sakkara bijgehouden.

    • Alexander Weissink