Justitie mist grip op tbs

De directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft nog steeds onvoldoende grip op het gevangeniswezen. Dat geldt vooral bij de inrichting van nieuwe tbs-afdelingen en detentiecentra voor vreemdelingenbewaring. Verder wordt vanuit het ‘hoofdkantoor’ onvoldoende aangestuurd op richtlijnen om geweld, bedreiging en intimidatie tegen te gaan.

Dat constateert de Inspectie voor Sanctietoepassing in het ‘jaarbericht 2006’ dat staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zowel bij tbs-klinieken als bij de reclassering heeft het bieden van zorg meer prioriteit dan veiligheid, zo wordt in het jaarbericht geconstateerd. Dat levert een spanningsveld op, waarbij veiligheid op de tweede plaats komt. Zo is bij de reclassering het nakomen van afspraken binnen een zorg- of behandeltraject soms belangrijker dan het bewaken van directe maatschappelijke veiligheidsrisico’s.

Invoering van soberder gevangenisregimes heeft in de praktijk geleid tot inbreuk op rechten van gedetineerden.

Ook de sociale omgang tussen gevangenispersoneel en gedetineerden lijdt daaronder. Daardoor heeft het personeel in de praktijk te weinig tijd om onrust of afwijkend gedrag tijdig te onderkennen. Ook komt het voor dat er geen tijd is voor bezoek van schoolgaande kinderen aan hun gedetineerde ouder.

Met name in arrestantenverblijven, waar gedetineerden vervangende hechtenis uitzitten, wreekt dat sobere regime zich. Daar komt het regelmatig voor dat gedetineerden meer dan 24 uur achtereen op cel moeten blijven. Formeel worden geen rechten geschonden, maar de inspectie vindt wel dat het dagprogramma voor deze gedetineerden verruimd mag worden.