In Zweden tank je wel bio-ethanol

Vorige week riep een groep bekende Nederlanders in het manifest ‘Verander het Klimaat’ op om de strijd voor een beter milieu te intensiveren.

We moeten het onder ogen zien: Nederland loopt ver achter als het gaat om efficiënt omgaan met energie. In het jaar 2000 daalde in Duitsland het energieverbruik bij een gelijkblijvend nationaal product, in Nederland steeg het.

Het is de overheid die het initiatief moet nemen, het bedrijfsleven is er klaar voor. Laat de nieuwe regering een voorbeeld nemen aan een land dat het klimaatprobleem al jaren serieus aanpakt: Zweden.

Het nieuwe kabinet doet mooie beloftes. Nederland moet zelfs het schoonste land van Europa worden. Maar als het aankomt op concrete maatregelen, lijkt ook dit kabinet vooral naar de centen te kijken. Vuile auto’s moeten zwaarder worden belast, zegt het regeerakkoord. Maar spreekt men zich concreet uit over de introductie van alternatieve brandstoffen? Nee, en dat is jammer.

In Zweden is het de regering gelukt om in enkele jaren alternatieve brandstoffen te introduceren. Door te stimuleren in plaats van te straffen. In Zweden kan nu al één op de tien nieuwe auto’s rijden op bio-ethanol, is de markt voor milieuvriendelijke auto’s in 2006 met bijna 200 procent gestegen en zijn er in drie jaar tijd 2.000 tankstations voor bio-ethanol geopend. In Zweden heeft de regering de mooie woorden wel vergezeld doen gaan van maatregelen. En ja, die kosten geld. Want in Zweden betaalt een automobilist minder belasting voor een auto die rijdt op bio-ethanol, betaalt hij minder accijns aan de pomp en kan hij deze grotendeels CO2-neutrale brandstof vrijwel overal tanken. En om het nog leuker te maken kan de groene automobilist gratis parkeren in enkele grote steden en is hij vrijgesteld van de spitsheffing in Stockholm.

Hierdoor is ook het bedrijfsleven creatief geworden. Zo krijgt de bezitter van een milieuvriendelijke auto korting op financiering bij ‘groene’ banken en korting op zijn verzekeringspremie bij verzekeringsmaatschappijen.

Bio-ethanol is ook in Nederland verkrijgbaar. De auto’s die erop kunnen rijden ook. Gewone auto’s, zonder extreem dure technologie. Maar de Nederlandse overheid weigert de accijns te verlagen om deze groene brandstof te stimuleren. Resultaat: een liter bio-ethanol kost in Nederland dik 1,90 euro, zo’n 0,60 euro meer dan gewone benzine! Tegenwerpingen dat de productie van bio-ethanol ten koste zou gaan van landbouwarealen die nodig zijn voor de voedselvoorziening, zijn te gemakkelijk. Er zit een tweede generatie biobrandstoffen (op landbouwafval en houtsnippers) aan te komen, en tegen de tijd dat de infrastructuur is omgebouwd en de auto’s op de weg zijn, is die tweede generatie waarschijnlijk beschikbaar.

Het Zweedse model is zo succesvol dat het in Europa navolging lijkt te krijgen. In Frankrijk kost een liter bio-ethanol nog slechts 0,80 euro. Nu Nederland nog.

Huib de Vries is lid van het managementteam van Volvo Cars Nederland.

    • Huib de Vries