Hells Angels geen criminele organisatie

Leden van de Hells Angels uit het Friese Harlingen brengen een dronk uit op de rechterlijke uitspraak, gisteren, dat hun organisatie niet verboden zal worden. Foto WFA WFA42:HELLS ANGELS:HARLINGEN;06MRT2007- De Harlinger Chapter van de Hells Angels in hun Angels place op een Industrieterrein Harlingen vieren de vrijsprak eerder vandaag in Leeuwarden. WFA/gg/str. Gert Gort WFA WFA

De Hells Angels hebben een crimineel karakter, maar ze vormen geen samenhangende, criminele organisatie. Daarom kan de stichting Hells Angels Northcoast Harlingen niet worden verboden.

Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden gisteren bepaald in een civiele procedure die het Openbaar Ministerie (OM) had aangespannen. Het OM diende in november bij zes rechtbanken verzoeken in om afdelingen en stichtingen van de motorclub verboden te krijgen. Justitie beschouwt de Hells Angels als een organisatie die een ernstige aantasting van de openbare orde vormt, en verboden moet worden.

De Leeuwarder rechtbank vond dat justitie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de organisatie in Harlingen verantwoordelijk gesteld kan worden voor criminele handelingen van individuele leden. De rechtbank woog daarbij mee dat het OM die organisaties niet strafrechtelijk heeft vervolgd en dat de gemeente Harlingen openbare festiviteiten de afgelopen jaren heeft toegestaan.

Ook criminele activiteiten waar de Hells Angels elders in Nederland of daarbuiten bij betrokken zijn, kunnen niet zomaar in de schoenen van de Harlingse organisatie worden geschoven, aldus de rechtbank. De rechtbank oordeelde wel dat de Hells Angels in de wereld „en ook in Nederland een crimineel karakter hebben. Zij worden in verband gebracht met bedreigingen met geweld, geweldplegingen en geweldsdelicten”.

Justitie gaat tegen de uitspraak in hoger beroep en heeft daarnaast soortgelijke procedures lopen bij de rechtbanken in Amsterdam, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. Ook in die procedures zal het OM moeten aantonen dat de betrokken rechtspersonen rechtstreeks verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor criminele activiteiten. Want hoewel de rechtbank de opvatting van justitie over reputatie en karakter van de Hells Angels volgt, „kan daaruit niet de conclusie getrokken worden dat élke individuele club mede verantwoordelijk is voor het handelen van een of meer leden van andere clubs”.

Volgende maand volgt uitspraak in de Amsterdamse procedure.