Friese Angels niet verboden

De Hells Angels hebben een crimineel karakter, maar zijn geen samenhangende, criminele organisatie. Daarom kan de stichting Hells Angels Northcoast Harlingen niet worden verboden. Dit heeft de rechtbank in Leeuwarden gisteren gevonnist in een civiele procedure die het Openbaar Ministerie had aangespannen. Het OM diende bij zes rechtbanken verzoeken in om de afdelingen van de motorclub in Nederland verboden te krijgen. Justitie beschouwt de Angels als een criminele organisatie die op grote schaal ernstige strafbare feiten pleegt die de maatschappij grote schade berokkenen. De Leeuwarder rechtbank meent dat justitie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de Angels in Harlingen gefinancierd worden met landelijk crimineel geld. Ook is niet bewezen dat de leden discrimineren naar afkomst, noch dat de stichtingsvoorzitter iemand ernstig bedreigd heeft. (NRC)