EU reikt regering Servië de hand

De Europese Unie heeft een nieuwe toenaderingspoging tot Servië ondernomen. Het land kan mogelijk volgend jaar al de status van kandidaat EU-land verwerven, zo zei Europees Commissaris Olli Rehn gisteren in Brussel na afloop van een gesprek met de Servische president Boris Tadic. De Fin is binnen het dagelijks bestuur van de EU belast met de post uitbreiding.

Het aanhalen van de banden met Servië ligt gevoelig binnen de Unie. Een jaar geleden werden de gesprekken tussen de EU en Servië over een stabilisatie- en associatieakkoord met de Unie opgeschort. Dit gebeurde omdat de regering in Belgrado volgens de Europese ministers van Buitenlandse Zaken onvoldoende pogingen in het werk stelde om door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gezochte oorlogsmisdadigers op te sporen.

Vorige maand zeiden de ministers deze gesprekken toch weer onder voorwaarden te willen hervatten. Of het werkelijk tot een akkoord komt zal afhangen van de vraag of Servië zich alsnog meer heeft ingespannen om aan de wensen van het Tribunaal te voldoen. De Unie maakte dit gebaar om de gematigde krachten in Servië te ondersteunen. In Belgrado wordt nog altijd over de vorming van een nieuw kabinet onderhandeld. President Tadic sprak gisteren in Brussel de hoop uit dat Servië voor het eind van de maand een nieuwe regering zal hebben.

Commissaris Rehn maakte gisteren duidelijk dat de onderhandelingen over het stabilisatieakkoord binnen enkele maanden kunnen zijn afgerond. De volgende stap naar volledig lidmaatschap is dan de kandidaatstatus. In die fase moet Servië met de EU onderhandelen over het aanpassen van eigen wetgeving aan de Europese.

Italië is binnen de Unie steeds de grote pleitbezorger geweest van het opbouwen van goede relaties met Servië. Nederland en België waren daar vorige maand nog huiverig voor. Zij vonden dat Belgrado eerst volledig aan de eisen van het Joegoslavië-tribunaal moest voldoen.

In Servië zijn in december parlementsverkiezingen gehouden, maar is pas deze maand begonnen met serieus overleg over de vorming van een nieuwe regering. De drie partijen die proberen een coalitie te vormen hebben overeenstemming bereikt over de vijf principes waarop de regering zich moet richten. Eén daarvan is samenwerking met het Joegoslavië-tribunaal.