Zijn ze crimineel? Dan zijn de Angels dat overal

Kunnen chapters van de Hells Angels verboden worden?

Wel als de rechter vindt dat de organisatie de openbare orde verstoord. Vandaag de eerste uitspraak.

De Nederlandse Hells Angels krijgen geld uit buitenlandse fondsen van Hells Angels voor financiering van hun verdediging. Foto WFA WFA01:RECHTZAAK VERBOD HELLSANGELS:AMSTERDAM;21FEB2007- Vandaag staat de Amsterdamse afdeling van de hells Angels voor de rechter. Het Openbaar Mnisterie heeft de rechtbank gevraagd de Hells Angels te verbieden en te ontbinden. De rechtzaak vind plaats in De Bunker. WFA/ls/str Rein van Zanen WFA WFA

Hells Angels volgen wereldwijd met argusogen de procedures die het Openbaar Ministerie bij zes rechtbanken voert om de Nederlandse chapters en stichtingen van de Hells Angels te verbieden.

Vandaag zal de rechter in Leeuwarden als eerste uitspraak doen. Als het Openbaar Ministerie (OM) die procedures wint, wordt een sneeuwbaleffect in andere landen verwacht. De Nederlandse Hells Angels krijgen geld uit buitenlandse fondsen van Hells Angels voor financiering van hun verdediging.

Vorig jaar november kwam de Nederlandse situatie ter sprake op een internationale top van Hells Angels in Kent – de zogenaamde ‘World and European Officers Meeting’. Dit blijkt uit door justitie in beslag genomen notulen. „De juridische problemen zijn uitgelegd. Die kunnen wereldwijde implicaties voor de club hebben. (..) De Nederlanders kunnen zes verschillende rechtzaken niet financieren. (...) Holland moet op korte termijn de beschikking over geld krijgen.”

Tijdens zittingen in Leeuwarden en Amsterdam hebben advocaten van leden van de Hells Angels ontkend dat zij lid zijn van een criminele organisatie. De organisatie zou eerder vergeleken moeten worden met een voetbalclub.

Maar die vergelijking klopt volgens het OM niet. Want zou het mogelijk zijn dat het voltallige bestuur van een voetbalclub een strafblad heeft? Of dat bij huiszoekingen bij bestuursleden wapens en drugs wordt aangetroffen?

Bij vier huiszoekingen in de periode 2001-2005 trof de politie bij leden van de afdeling Amsterdam onder meer pistolen, kogels, traangas, pepperspray, een schiettelefoon, traangas, een hennepkwekerij, hasj en xtc-pillen aan. Een oogst die waarschijnlijk groter zou zijn geweest als de afdeling niet vooraf getipt was over een inval in 2005. De politie trof in het clubhuis een briefje met de tekst: „Heren, binnenkort komen er invallen bij members thuis. Misschien ook hier. Informatie betrouwbaar. Pas op dus.” Ook bij invallen en huiszoekingen elders in het land werden wapens, munitie en drugs aangetroffen.

De Hollandse chapters maken volgens het OM deel uit van een internationaal, goed georganiseerd netwerk met geschreven en ongeschreven regels. Dat zou blijken uit de notulen van die bijeenkomst in Kent en uit in beslag genomen documenten.

Ook in Nederland opereren de Hells Angels in georganiseerd verband. Dat leidt justitie onder meer af uit in beslag genomen notulen van een vergadering van de ‘Club van Zeven’, de presidenten van de zeven Nederlandse chapters. Nieuwe motorclubs mogen alleen in Hells Angels-verband opereren als zij zich houden aan gestelde voorwaarden. Hoewel daar intern nog wel eens discussie over is: „Demons zijn gestopt met poederen van neus, eerst stemming van alle HA-chapters, daarna stemming raad van zeven.”

Naast de civiele procedures om de Hells Angels als organisatie te verbieden, loopt er tegen 22 leden nog strafrechtelijk onderzoek. Op verzoek van de verdachten is behandeling van die zaken verschoven naar komend najaar. Maar volgens het OM blijkt nu al uit de resultaten van dat onderzoek dat de Hells Angels zich op grote schaal en in georganiseerd verband schuldig hebben gemaakt aan misdrijven. Misdrijven van dusdanige ernst dat een verbod nu al gerechtvaardigd is.

Justitie realiseert zich daarbij dat de rechter zich in het verleden behoedzaam heeft opgesteld bij het verbieden van organisaties. Maar daarbij ging het om politieke partijen, zoals de Nederlandse Volksunie.

Vergelijkbaar met deze procedures is volgens justitie die van de Vereniging van Enschede Cannabisconsumenten. In 2001 besloot de rechtbank in Almelo dat de vereniging moest worden ontbonden omdat er illegaal hasj werd verkocht. Volgens justitie gaat het bij de Hells Angels om een veelvoud van strafbare feiten.

Het verwachte sneeuwbaleffect van de uitspraak vandaag, kan de Hells Angels ook in arbeidsrechtelijke sfeer treffen, zeggen arbeidsadvocaten. „Voor ambtenaren wordt het heel lastig hun lidmaatschap te verdedigen als blijkt dat de Hells Angels een criminele organisatie zijn”, zegt advocaat Fleur Tromp, gespecialiseerd in ambtenarenrecht.

Defensie maakte vorige week bekend militairen die lid zijn van de Hells Angels te overtuigen hun lidmaatschap op te zeggen. „Als militairen dat weigeren, kunnen ze op dit moment niet zomaar worden ontslagen”, zegt Tromp.

Op dit moment zijn de Hells Angels volgens Tromp vanuit juridisch perspectief „niet meer dan een padvindersclub die soms samen motor rijden”, maar als vandaag blijkt dat de motorclub door de rechter als crimineel wordt omschreven, heeft Defensie „voldoende gronden” militairen te ontslaan.

De consequenties zullen het zwaarst zijn voor ambtenaren, waar ook militairen onder vallen, zegt Tromp. „Die moeten de schijn van integriteitschending voorkomen”. Een militair die zich bezighoudt met drugsbestrijding kan in zijn vrije tijd geen contacten onderhouden met de Hells Angels, waar herhaaldelijk hasj en xtc zijn aangetroffen, vindt Defensie.

Los van de ambtenaren heeft de uitspraak ook gevolgen voor overige werknemers, denkt arbeidsadvocaat Karin Boukema. Maar zomaar een Hells Angel de laan uitsturen is lastig. „Als iemand jarenlang goed functioneert kun je hem zelfs als hij lid is van een criminele organisatie niet zomaar ontslaan.”

    • Jos Verlaan
    • Jaus Müller