Woekeren met ruimte en groen

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en – indirect – voor de senaat. Wat heeft de provincie gedaan en wat willen de grote partijen? Vandaag Zuid-Holland.

Het CDA wil 15 procent meer woningen erbij – ten minste 18.000 woningen per jaar, waar mogelijk ook in kleine plattelandskernen. De karakteristieke lintbebouwing moet blijven. Beter bestaande bedrijventerreinen verbeteren dan nieuwe aanleggen. Voor een Tweede Maasvlakte. Stimulering openbaar vervoer op bestaand spoor én uitbreiding van de Rijn-Gouwelijn tot Katwijk-Noordwijk. Een groot aantal provinciale wegen moet gerenoveerd en soms verbreed worden. In de Zuidvleugel 3.000 hectare recreatiegebied aankopen en inrichten. Tegen één Randstadprovincie.

De PvdA vindt dat de wachtlijsten in de jeugdzorg moeten verdwijnen. Rotterdam Airport moet open blijven, vooral als zakenvliegveld. Woningbouw in Valkenburg en de Zuidplaspolder. Uitbreiding van bestaande bebouwing op diverse locaties met 1.000 tot 5.000 woningen. Investeren in openbaar vervoer: de RijnGouweLijn, de Merwede Linge Lijn en de Rijn-Schiphollijn. Investeren in wegen: A4 Zuid een doorstroomroute maken naar Antwerpen. Verder investeren in de zuidwestelijke Randweg Gouda, de N207 en de A13 / A16. Oude bedrijventerreinen verbeteren, alleen nieuwe terreinen aanleggen als dat echt noodzakelijk is en mét natuurcompensatie. Voor één Randstadprovincie.

De VVD wil in het Groene Hart bij voorkeur alleen bouwen voor de eigen bevolkingsgroei, maar het gebied mag niet op slot. Nieuwe bedrijventerreinen regionaal aanleggen.. In de Hoeksche Waard moet een bovenregionaal bedrijventerrein komen, met daarbij woningbouw en glastuinbouw. Snelle uitvoering afspraken over de Tweede Maasvlakte. Rotterdam Airport mag groeien. Een grote snelwegen aantal wegen (A4, A12, A15, A20) verbreden. Ook investeren in openbaar vervoer, zoals de Rijn-Gouwelijn Oost en de Merwede Lingelijn. Voor één Randstadprovincie.