Vervuiling in Azië versterkt zware buien bij kust VS

De grootschalige inzet van steenkool voor huisverwarming en industrie in China beïnvloedt het weer tot ver op de Stille Oceaan. De enorme luchtvervuiling die het kolen stoken teweeg brengt, bevordert vooral ’s winters de vorming van zware buienwolken boven de oceaan. Dit kan uiteindelijk wereldwijde gevolgen hebben.

Amerikaanse onderzoekers, aangevoerd door Renyi Zhang van Texas A&M University, rapporteren hierover gisteren online in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Uit vergelijking van de opnames van satellieten blijkt dat de hoeveelheid zware buienwolken die in de winter altijd boven het noordelijk deel van de Stille Oceaan ontstaan in het afgelopen decennium sterk is gegroeid. Men schat de toename op wel 20 tot 50 procent ten opzichte van het decennium ervoor.

Tegelijk laten opnames van andere satellieten zien dat de winterse luchtvervuiling boven China het laatste decennium dramatisch is toegenomen. Het blijkt dat de pluim vuile Chinese lucht zich inmiddels tot aan de Amerikaanse westkust uitstrekt. Het PNAS-artikel legt een verband tussen de beide waargenomen veranderingen.

Het is al langer bekend dat luchtvervuiling de druppels in wolken klein houdt waardoor wolken langer en hoger uitgroeien voor ze hun water als regen loslaten. Van lieverlee is de angst gegroeid dat industriële luchtvervuiling vergelijkbare effecten kan hebben op regionale of zelfs mondiale schaal.

Met behulp van een computermodel konden Zhang en zijn collega’s aantonen dat de boven de Stille Oceaan gemeten hoeveelheden industriële vuildeeltjes het aantal zware buienwolken in de winter inderdaad met wel 40 procent kan doen toenemen. Het blijkt dat het noordelijk deel van de Stille Oceaan voor wat betreft wolkontwikkeling uiterst gevoelig is voor luchtvervuiling.

De onderzoekers houden een slag om de arm: er zijn nog relatief weinig harde gegevens over intensiteit en samenstelling van het vuil boven de oceaan. Toch schilderen zij al de mogelijke ernstige gevolgen. De aanwezigheid van meer en zwaardere buienwolken over een zo uitgestrekt gebied kan van invloed zijn op de warmtehuishouding van de aarde.