Taxeren om waardeschokken te voorkomen

Bij veel woningeigenaren valt in deze periode de WOZ-bepaling weer in de bus. Huiseigenaren krijgen een opgave van de waarde van hun woning, die door de gemeente is bepaald. Die vormt de basis voor de hoogte van verschillende gemeentelijke belastingen en het eigenwoningforfait. Alle reden dus voor een kritische blik op de taxatie van de gemeente.

Bezwaar. Sinds 2007 vind de waardering van de eigen woning jaarlijks plaats. Hiervoor was dat om de vier jaar. Door de jaarlijks aangepaste peildatum moet de waarde beter aansluiten bij de actuele waarde van het vastgoed in het economisch verkeer. Waardeschokken zoals die in het verleden voorkwamen, moeten zo worden voorkomen.

Toch lijkt het er op dat huiseigenaren in bepaalde streken een flinke verhoging te verwerken krijgen. De landelijke WOZ-waarde steeg sinds 2003 gemiddeld met 7 procent. Bepaalde gemeenten in met name Zeeland, Groningen en Friesland laten sindsdien flinke uitschieters in de woningprijs zien.

Afwijkingen. Aan de stijging van de huizenprijs valt weinig te veranderen. Wel is het zaak om alert te zijn op fouten in de waardepeiling van de gemeente. Bezwaar maken is even werk, maar kan het betalen van te veel belasting voorkomen. Doe dit wel binnen de gestelde zes weken.

De waarde van de woning wordt bepaald door deze te vergelijken met vergelijkbare woningen binnen de gemeente. Het gaat daarbij om transacties, dus om de verkochte huizen in de straat of buurt. De gemeente is verplicht zoveel mogelijk marktgegevens te gebruiken. Toch kunnen afwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld omdat er relatief weinig huizen in de buurt zijn verkocht rond de peildatum. Ook komt het voor dat het gemiddelde stijgt doordat een van de kopers die in de meting is opgenomen relatief veel heeft betaald voor een woning, omdat hij deze per se wilde hebben. Door bij het kadaster de verkoopgegevens van de verkochte vergelijkbare huizen op te vragen kan een meer reële waardebepaling worden opgesteld.

Let ten slotte op zaken die de waarde van de woning negatief beïnvloeden, zoals veranderingen in het bestemmingsplan (een bedrijf voor uw deur) of omgevingsfactoren (verkeersoverlast of een windmolenpark achter het huis).

Garage. Het is ook goed om in de gaten te houden of er zaken zijn die eigenlijk niet van invloed zijn op de waarde van de woning, maar wel door de gemeente worden meegenomen in de waarde. Zo sprak de rechtbank Arnhem zich eind vorig jaar uit over een zaak die was aangespannen door de bewoner van een seniorenappartement. De gemeente had bij de bepaling van de waarde ook de garage en berging in de taxatie opgenomen. De man was echter geen eigenaar maar huurde deze ruimten. De rechter stelde hem in het gelijk.

Cleo Scheerboom

Conceptbezwaarschriften zijn te downloaden op www.eigenhuis.nl. Informatie over transacties is tegen betaling te vinden op www.kadaster.nl

    • Cleo Scheerboom