Taxatie kritisch bekijken

Bij veel woningbezitters valt in deze periode de WOZ-bepaling weer in de bus. Huiseigenaren krijgen een opgave van de waarde van hun woning, die de gemeente heeft bepaald. Die vormt de basis voor de hoogte van verschillende gemeentelijke belastingen en het eigenwoningforfait. Alle reden voor een kritische blik op de taxatie van de gemeente.

Bezwaar

Sinds 2007 vindt de waardering van de eigen woning jaarlijks plaats. Hiervoor was dat om de vier jaar. Voor de WOZ-bepaling van dit jaar wordt als peildatum januari 2005 gehanteerd. De waardering is een jaar geldig.

Door de jaarlijks aangepaste peildatum moet de waarde beter aansluiten bij de actuele waarde van het vastgoed in het economisch verkeer. Waardeschokken zoals die in het verleden voorkwamen, moeten zo worden voorkomen. Toch lijkt het er op dat huiseigenaren in bepaalde streken waar de huizenprijzen in de periode tussen 2003 en 2005 zijn gestegen, een flinke verhoging te verwerken krijgen.

De landelijke WOZ-waarde steeg sinds 2003 (de vorige peildatum) gemiddeld met 7 procent. Bepaalde gemeenten in met name Zeeland, Groningen en Friesland laten sinds 2003 flinke uitschieters in de woningprijs zien. Dat vertaalt zich in een verwachte forse stijging van de WOZ-lasten in de gemeenten Grootegast (22 procent), Kollummerland (17,2 procent), Veere (18,4 procent) en Middelburg (17 procent).

Afwijkingen

Aan de stijging van de huizenprijs valt weinig te veranderen; wel is het zaak om alert te zijn op fouten in de waardepeiling van de gemeente. Bezwaar maken is even werk, maar kan het betalen van te veel belasting voorkomen. Doe dit wel binnen de gestelde zes weken.

De waarde van de woning wordt bepaald door die te vergelijken met vergelijkbare woningen in de gemeente. Het gaat daarbij om transacties, dus om de verkochte huizen in de straat of buurt. De gemeente is verplicht zoveel mogelijk marktgegevens te gebruiken. Toch kunnen door dit systeem afwijkingen ontstaan. bijvoorbeeld doordat rond de peildatum relatief weinig huizen in de buurt zijn verkocht.

Ook komt het voor dat het gemiddelde stijgt doordat een van de kopers die in de meting is opgenomen relatief veel heeft betaald voor een woning omdat hij die per se wilde hebben. Door bij het kadaster of een makelaar de verkoopgegevens van de verkochte vergelijkbare huizen op te vragen kan een meer reële waardebepaling worden opgesteld.

Let ten slotte op zaken die de waarde van de woning negatief beïnvloeden: denk aan veranderingen in het bestemmingsplan (een bedrijf voor uw deur) of omgevingsfactoren (verkeersoverlast, windmolenpark achter het huis).

Garage

Het is ook goed om in de gaten te houden of er zaken zijn die eigenlijk niet van invloed zijn op de waarde van de woning, maar wel door de gemeente worden meegewogen bij het vaststellen van de waarde. Zo sprak de rechtbank Arnhem zich eind vorig jaar uit over een zaak die was aangespannen door de bewoner van een seniorenappartement. De gemeente had bij de bepaling van de waarde van zijn appartement ook de garage en berging in de taxatie opgenomen. De man was echter geen eigenaar maar huurde deze ruimtes. De rechter stelde de bewoner in het gelijk.

Hoort een garage wel bij het pand, maar ligt die bijvoorbeeld wat verder van de woning, dan krijgt de eigenaar hier vaak een aparte aanslag voor.

Cleo Scheerboom

Concept-bezwaarschiften zijn te downloaden op www.eigenhuis.nl en www.woonkrant.nl. Informatie over transacties is tegen betaling te vinden op www.kadaster.nl

    • Cleo Scheerboom