Slechte argumenten in stuk over Rotterdam

Het betoog van Ronald Sörensen (Opiniepagina, 27 februari) laat zien waar het deze politicus om gaat. In eerste instantie fulmineert hij tegen de dubbele nationaliteit, maar in het vervolg gaat hij tekeer tegen de PvdA, (het verlies van de Leefbaren bij de gemeenteraadsverkiezingen blijkt nog steeds moeilijk te verkroppen) en tegen allochtonen in ruimere zin.

Wat de bestuursperikelen bij de deelgemeente Feijenoord te maken hebben met een dubbele nationaliteit ontgaat mij ten enenmale. Zouden genoemde personen bij het inleveren van de niet-Nederlandse nationaliteit wel tot een goed bestuur zijn gekomen? In dit geval zou ik Sörensen willen wijzen op de bestuursperikelen van de Lijst Pim Fortuyn. Daar waren volgens mij toch geen lieden met een dubbele nationaliteit voor verantwoordelijk?

Ook het doorsluizen van geld naar familieleden in het buitenland, heeft weinig van doen met het hebben van een dubbele nationaliteit. Men stuurt geen geld vanwege de dubbele nationaliteit, maar vanwege het feit dat men (arme) familieleden in den vreemde heeft. In dit verband refereer ik aan het feit dat na de oorlog familie van mij, die alleen nog de Amerikaanse nationaliteit bezat, ons kleding en andere artikelen op de bon toezond, zolang dat nodig was. Het niet meer bezitten van de Nederlandse nationaliteit deed oom Piet niet zijn Nederlandse familie vergeten!

Dat het debat over dit onderwerp gevoerd mag en moet worden, ben ik met Sörensen eens, maar dan graag wel op grond van argumenten.

    • J. Feenstra Barendrecht