Macht Europese Unie moet aan banden

In deze krant van 7 februari werd bericht over het voorstel van de EU om milieudelicten strenger te vervolgen, en werd verwezen naar plannen van de Europese Commissie om het verhandelen van namaakproducten te bestraffen. Anders dan wordt gemeld, heeft het kabinet hier geen stokje voor gestoken. Het parlement heeft afgelopen zomer slechts een brief gestuurd met de juridische analyse dat de EU in casu geen bevoegdheid heeft. Eurocommissaris Frattini heeft hierop gereageerd met een brief met vooral politiek getinte argumenten, en gaat intussen gewoon verder, gesteund door niet weinig europarlementariërs die ook warm lopen voor het idee dat de EU zo haar macht kan uitbreiden, grondwet of niet.

Over grensoverschrijdende criminaliteit gaat het hier al lang niet meer alleen: verschillende europarlementariërs hebben te kennen gegeven dat ze heel graag ook het vermeende verval van de publieke moraal van de Europese burgers willen aanpakken, door bijvoorbeeld niet alleen bedrijven maar ook burgers met strenge straffen te bedreigen als ze iets van internet downloaden.

Bijna niemand zal zich erg druk maken dat Brussel de handel in namaakartikelen wil aanpakken. Maar juist daarom omarmt de Commissie deze gelegenheid om haar greep op de Europese burgers te versterken en straks ook op heel andere, minder onschuldige terreinen.

De Europese Unie moet een unie van soevereine staten blijven en niet proberen een superstaat te worden, zeker niet buiten de geldende verdragen om.

    • Reinier Bakels Universiteit Maastricht
    • Ante Wessels Stichting Vrijschrift