Koning Albert betaalt terug

De Belgische koning Albert stort 185.000 euro op de rekening van het ministerie van Defensie naar aanleiding van een fraudezaak waarbij zijn zoon Laurent betrokken was. In die zaak werd tot 2,2 miljoen euro bij de Belgische marine verduisterd. Een deel van dat geld is gebruikt om Villa Clémentine, de woning van de Belgische prins Laurent te renoveren.

Het is precies dat renovatie-geld dat de Belgische koning nu zal terugbetalen. Hij had dat trouwens eerder al impliciet aangekondigd in zijn laatste kerstrede. „Wanneer het gerecht verduisteringen vaststelt, lijkt het me billijk dat schadeloosstelling iedereen zou treffen die er voordeel uit haalde”, zei hij tijdens zijn toespraak.

Zowel het Koninklijk Paleis als het Belgische ministerie van Defensie benadrukt dat met de schenking de verantwoordelijkheid van prins Laurent in de affaire nog niet wordt erkend.

De prins werd tijdens het proces als getuige verhoord. Het was de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat een lid van de koninklijke familie voor de rechtbank moest verschijnen. De prins heeft altijd beweerd dat hij niet op de hoogte was van de fraude; hij wist wel van de renovatie maar zou geen idee gehad hebben waar het geld vandaan kwam.

Koning Albert zal het geld doneren via zijn „civiele lijst”. Dat is een vergoeding die de Belgische koning ontvangt om zijn ambt onafhankelijk uit te kunnen voeren. Concreet omvat de lijst zijn toelage en het gebruiksrecht op de koninklijke gebouwen. De toelage van de koning bedraagt dit jaar 9,5 miljoen euro. Prins Laurent krijgt zelf overigens jaarlijks 300.000 euro uit de schatkist.

De woordvoerder van het Belgische koningshuis, Michel Malherbe, zinspeelt in het dagblad De Standaard op de mogelijkheid dat prins Laurent het bedrag uit eigen zak zal moeten betalen. „Het betekent niet noodzakelijk dat koning Albert alles op zich neemt en dat Laurent niets betaalt. Dat zal binnen de familie worden geregeld. Maar daar zal niet meer over worden gecommuniceerd.” (AFP)