Hoe om te gaan met de Armeense kwestie?

Moedig en waardevol noemt Michiel Leezenberg A Shameful Act (Metropolitan Books, € 29,-) van Taner Akçam waarin de Armeense kwestie rond 1915 historisch, juridisch en sociologisch wordt bestudeerd. Taner Akçam: A Shameful Act

Moedig en waardevol noemt Michiel Leezenberg A Shameful Act (Metropolitan Books, € 29,-) van Taner Akçam waarin de Armeense kwestie rond 1915 historisch, juridisch en sociologisch wordt bestudeerd.

‘De Armeense kwestie wordt in Turkije slechts langzaam aan bespreekbaar. Daarbij past geen neerbuigendheid vanuit Europa. Het verwerken van een gewelddadig verleden is altijd pijnlijk; ook voor Nederland en de politionele acties. [...] Akçam is een van de eerste Turkse historici die de bronnen gebruikten om voorbij de extremen van anti-Turkse propaganda en Turks-nationalistische ontkenning te komen.

Zijn boek is niet alleen belangrijk omdat het nadrukkelijk de dialoog met een Turks publiek zoekt en omdat het veel nieuwe informatie geeft over het precieze verloop en karakter van de gebeurtenissen; hij toont ook aan dat de deportaties onder Turkse tijdgenoten veel meer omstreden waren dan doorgaans wordt beseft. [...] De omgang met dit beladen verleden zou te vergemakkelijken zijn door de hoofdverantwoordelijkheid voor de Armeense bloedbaden niet bij ‘de’ Turken of zelfs maar bij de toenmalige Turkse regering te leggen, maar veel specifieker bij het dictatoriale leiderschap van de Unionisten.’