Gefingeerde naam tolk onjuist

In het artikel Wat rechercheurs niet lukte, kreeg tolk voor elkaar (3 maart, pagina 3) en het vervolgartikel‘Dit brengt iedereen in verlegenheid’ (5 maart, pagina 3) is sprake van een politietolk Turks, die wordt aangeduid met een gefingeerde naam. In het eerste artikel werd vermeld dat het gaat om een gefingeerde naam, in het tweede artikel ontbreekt deze vermelding. Hierdoor kan verwarring ontstaan over personen die daadwerkelijk deze of een vergelijkbare naam dragen. Dat is niet de intentie geweest.