Ex-commissaris Stork mag blijven als adviseur

Vorige week hielden de hedgefondsen Centaurus en Paulson zijn herbenoeming als commissaris bij industrieel concern Stork tegen op de aandeelhoudersvergadering. Gisteren maakte Stork bekend dat Cees den Hartog toch aan de onderneming blijft verbonden. Als adviseur van de raad van commissarissen.

De drie supercommissarissen van Stork, die door de president van de ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam zijn benoemd, hebben hem gevraagd die rol te vervullen. Zij geven daarmee een duidelijk signaal aan de hedgefondsen die al ruim een jaar in conflict zijn met Stork: ze zijn niet gediend van pesterijen.

Den Hartog mag alle commissarissenvergaderingen bij blijven wonen en krijgt inzage in alle stukken. Of Den Hartog er in zijn nieuwe rol op achteruit of vooruit gaat in verdiensten, wil Stork niet zeggen. Vorig jaar ontving hij 27.000 euro van Stork voor zijn werk als commissaris. „Hij krijgt betaald in overeenstemming met de aard van de functie en de activiteiten”, zegt een woordvoerder.

In januari werden Wim Kok, Kees van Lede en Dudley Eustace aangesteld als supercommissarissen die moeten bemiddelen tussen Stork en zijn grootaandeelhouders. Centaurus en Paulson eisen dat Stork zichzelf opsplitst, het bedrijf wil drie onderdelen (vliegtuigbouw, kippenslachtmachines en technisch onderhoud) bij elkaar houden.

Centaurus en Paulson zorgden er op de aandeelhoudersvergadering met hun meerderheid van de stemmen voor dat de raad van bestuur en raad van commissarissen beiden geen décharge werd verleend. De supercommissarissen wisten te voorkomen dat de hedgefondsen goedkeuring van de jaarrekening zouden tegenhouden. Zij deden een dringend beroep op het duo om zich van stemming te onthouden, omdat zonder goedkeuring aandeelhouders geen dividend kunnen krijgen. Ook vonden de supercommissarissen dat noodzakelijk voor de constructieve sfeer die nodig is om uit de impasse te komen.