Depressie?

Depressiezelftest.nl

Nederlanders denken vaak aan zelfmoord en doen vaker daadwerkelijk een poging tot zelfdoding dan in het algemeen werd verwacht, bleek vorige week uit onderzoek van het Trimbosinstituut. Vrijwel altijd gaat aan zo’n poging zichzelf van het leven te beroven een periode met schuldgevoelens, energieverlies en een sombere stemming oftewel een depressie vooraf. Op depressiezelftest.nl leggen de GGZ Amsterdam en de patiëntenvereniging FobieVrienden uit waneer een gewoon dipje eindigt en een depressie begint. De initiatiefnemers van de wegpagina geven aan in hoeverre praten en pillen een depressief persoon kunnen helpen. Daarnaast is een depressiezelftest op de site te vinden. Mensen die last hebben van somberheid, maar niet meteen de huisarts hiervoor willen raadplegen, krijgen middels de Beck Depression Inventory een aanwijzing of ze depressief zijn.

Doe de test op depressiezelftest.nl; depressiecentrum.nl; of clienteninformatiepunt.nl