Chinese premier Wen: socialer en groen beleid

De Chinese premier Wen Jibao heeft in zijn openingsrede voor het Volkscongres gezegd te willen investeren in het platteland. Hij beloofde ook meer geld uit te geven aan maatschappelijke programma’s. De bijna 3.000 leden van het Chinese parlement zijn vanaf gisteren bijeen voor de jaarlijkse zitting. De premier benadrukte in zijn toespraak het belang van een van samenhangend beleid dat de economie niet te veel hindert en ook tegelijkertijd ook veel socialer en groener is. „We moeten het volk voorop stellen ... en ervoor zorgen dat alle mensen de vruchten kunnen plukken van hervormingen en ontwikkeling”, zei Wen.

Hij zei dat China voor dit jaar op een economische groei van 8 procent mikt. Zo’n groei werd vorig jaar ook voorspeld, maar het groeicijfer kwam uiteindelijk uit op meer dan 10 procent. De premier stelde dat in de stedelijke gebieden zeker 9 miljoen nieuwe banen moeten worden gecreëerd. Verder kondigde hij grote investeringen aan om meer welvaart naar het platteland te brengen. Op het Chinese platteland, waar de meeste mensen wonen, zal 15 procent, oftewel 39 miljard euro, meer worden uitgegeven aan onder meer landbouw, scholen en klinieken. Nog eens 21 miljard euro zal gereserveerd worden voor een „sociaal vangnet”, zoals pensioenen en zorgverzekeringen voor Chinese ouderen en migranten.

Wen zei dat het Aziatische land, ’s werelds vierde economie „inspanningen” ten behoeve van het milieu zal gaan leveren. Hij liet weten dat het milieu beter beschermd moet worden en dat de Chinezen zuiniger met energie moeten omgaan. Hij ging in zijn speech uitgebreid in op de vervuilde rivieren in China en zegde toe om kleine fabrieken en te sluiten die nog op steenkool stoken, evenals „ouderwetse ijzersmelterijen”.

Zondag had China al aangekondigd om zijn defensiebudget met 18 procent te verhogen naar ruim 34 miljard euro; de grootste verhoging in een tien jaar. Maar vertegenwoordigers van het Chinese leger zeiden dat de toename bescheiden was. Ze stelden dat het budget voornamelijk op zou gaan aan verhoging van salarissen. „Ik denk niet dat het veel is, in vergelijking met andere landen”, zei een generaal in een reactie.

Het meeste applaus oogstte Wen in zijn 2 uur en 15 minuten durende rede met een felle uithaal naar Taiwan, dat door China wordt beschouwd als een afvallige provincie. (AP)