Sterke groei bebouwing in Randstad

In drie jaar tijd is Nederland verder bebouwd met een oppervlakte die vergelijkbaar is met die van een grote stad als Rotterdam. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag.

Er is in de periode 2000-2003 ongeveer 660 vierkante kilometer van bestemming veranderd, aldus het CBS. Dat is 1,6 procent van de totale oppervlakte van Nederland. Veelal gaat het om boerenland dat wordt bebouwd met woningen en bedrijven. De grootste veranderingen doen zich voor in het westen en in het zuiden van Nederland. In Zeeland verandert het minst.

Volgens het CBS breidt de bebouwing zich vooral uit in de provincies langs de A2 en Zuid-Holland „die toch al een stedelijk karakter hebben”. De A2 loopt van Amsterdam via Utrecht en Eindhoven naar Maastricht. Vooral aan de randen van het Groene Hart is veel gebouwd. In het Groene Hart zelf, dat onlangs is aangewezen als één van de nationale landschappen, mag niet of slechts mondjesmaat worden gebouwd. Niettemin is het landschap in delen van het Groene Hart de afgelopen decennia niet open gebleven, maar deels bebouwd met veelal kleinere bedrijventerreinen, zoals in de zone langs de Oude Rijn tussen Leiden en Bodegraven. „De druk op het Groene Hart neemt verder toe”, aldus het CBS.

De meeste bebouwing bevindt zich in de Randstad, aldus het CBS. „Maar ook de Brabantse stedenrij, die loopt van Bergen op Zoom via Breda, Den Bosch en Nijmegen naar Arnhem, vormt inmiddels een lang aaneengesloten gebied met veel bebouwing. Ook in de omgeving van Eindhoven en in Limburg is veel bebouwde ruimte. In de rest van het land vallen de provinciehoofdsteden en de andere steden op als eilanden van bebouwing in de groene ruimte.”

De bebouwing beslaat nog altijd minder dan 9 procent van de oppervlakte van Nederland. Bijna 62 procent van Nederland bestaat nog uit agrarisch terrein. „De hoeveelheid agrarisch terrein neemt wel af, want vrijwel alle vormen van bodemgebruik nemen toe ten koste van agrarisch terrein”, aldus het CBS. De rest van het Nederlandse landschap bestaat uit bos en ‘open natuurlijk terrein’ (13 procent) en binnenwateren (10 procent). Naast de bijna 9 procent bebouwing, noemt het CBS nog verkeers-, semi-bebouwd- en recreatieterrein (7 procent).

Waar de groei plaatsvindt, hangt volgens het CBS ook samen met infrastructuur, zoals de snelweg A2 en de HSL-zuid.