retour den haag-brussel

Breezers halen Kamer niet. Breezer en wodkamixdrankjes bij strandtent Solaris in Bloemendaal Foto NRC H'Blad, maurice Boyer 010906 Boyer, Maurice

Breezers en boxen

Het was een opmerkelijke passage in de voorgenomen spreektekst van PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar, die PvdA-voorlichters tijdens het debat over de regeringsverklaring uitdeelden. In een betoog over waarden en normen stond de volgende zin: „Vinden we het normaal als meisjes zich in een kelderbox laten nemen in ruil voor een breezer?” Stevige taal, passend bij Tichelaars politieke stijl, maar ‘laten nemen’ is niet echt dagelijks taalgebruik in de Tweede Kamer.

Het citaat haalde de De Volkskrant. Maar Tichelaar had die woorden in het debat helemaal niet uitgesproken. Hij schrapte de zin uit zijn bijdrage en koos voor een paar minder ‘beeldende’ voorbeelden om zijn punt te maken.

Wat was er gebeurd? Is Tichelaar gecensureerd door de partijtop? Niet helemaal. Tichelaar had de tekst vlak voor het debat voorgelegd aan de fractie. Daar bleken drie Kamerleden bezwaar te hebben tegen de expliciete woorden van de nieuwe fractievoorzitter. Dus schrapte Tichelaar de passage. Helaas voor hem paste de afdeling voorlichting van de PvdA de spreektekst niet meer tijdig aan en werd de bijdrage inclusief de breezers en kelderboxen aan de pers gestuurd. (EK)

Dom bontje

Voor het eerst in de geschiedenis een passage in het regeerakkoord over dierenwelzijn. Toch maakte het nieuwe kabinet volgens de Partij voor de Dieren „een valse start”. De partij had het over de kraag van vossenbont die CDA-minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) droeg tijdens de bordesfoto bij Huis ten Bosch. In een brief vroeg partijleider Marianne Thieme om uitleg en startte de emailactie „Een dode vos bij Huis ten Bosch”.

Na ontvangst van zo’n 7.000 protestmails schreef Van der Hoeven aan Thieme dat het niet haar bedoeling was om „op de dag van de beëdiging van het kabinet zoveel ophef te veroorzaken met mijn kleding”. En: „Als ik een en ander had voorzien, had ik op de feestelijke dag van de bordesscène iets anders aangetrokken.”

Na deze excuusbrief werd de mailactie beëindigd. Als „plaagstoot” droeg Marianne Thieme tijdens het debat over de regeringsverklaring een ‘Monsieur Reinaert’ een nepvosje van wolvilt.

„Ik heb de Partij voor de Dieren gevraagd of ze na alle commotie over het vosje van Van der Hoeven een Monsieur Reinaert zouden willen aanbieden aan de minister”, legt ontwerper Mischa Vos uit. „Maar het leek Thieme een leuk idee om er zelf een te dragen. Als een stil protest.” De minister kon het wel waarderen. Ze stuurde Thieme tijdens het debat een briefje: „Geinig vosje.” (CB)

Duur isolement

„Nederland wil zich blijven profileren als een constructieve en creatieve internationale partner”, zegt het regeerakkoord van CDA, PvdA en CU. Aan dat streven werd de afgelopen jaren wel eens getwijfeld, vooral als het om Europa ging. Vooral het wegstemmen van de Europese Grondwet heeft Nederland een slechte naam bezorgd.

Nederland wil er nu weer bijhoren. Dat geldt ook voor het fysieke isolement in Brussel. Van alle EU-lidstaten ligt de Nederlandse EU-ambassade het verst van het Brusselse machtscentrum. Terwijl alle andere ambassades zich op loop- of kruipafstand afstand van de Brusselse vergaderbolwerken bevinden, houden de Nederlanders zich op aan de rand van de stad naast de uitvalsweg naar Luxemburg. Het ligt dicht bij de woonenclaves in Overijsse en Tervuren maar ver van waar het allemaal gebeurt. Het schijnt ooit „een koopje” te zijn geweest.

Maar er wordt nu gezocht naar iets in de Europese wijk waar alle anderen ook al zitten. Zodat de Nederlandse ambtenaren wat minder tijd kwijt zijn met forenzen. Bijkomend voordeel: ze kunnen zich ook wat meer ophouden in het informele (lunch-)circuit, waar veel zaken worden gedaan.

Komt het werkelijk tot een verhuizing? „Het hangt van de kosten af”, zeggen betrokkenen. (MK)

Bijdragen: Cees Banning, Egbert Kalse en Mark Kranenburg