‘Onderzoek naar Irak blijft nodig’

Klaas de Vries, aankomend senator voor de PvdA, blijft van plan om in de nieuwe Eerste Kamer een onderzoek te steunen naar de politieke steun van Nederland aan de Irak-oorlog. „Dit gaat niet om day to day-politics, maar om oorlog en verantwoording”, aldus De Vries afgelopen zaterdag voor de TROS-radio. Eerder had Han Noten, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, laten weten niets te voelen voor een Irak- onderzoek. Maar De Vries wees er zaterdag op dat de senaatsfractie van de PvdA niet gebonden is aan afspraken die gemaakt zijn in de formatie.

De PvdA was altijd voorstander van een onderzoek naar de Nederlandse politieke steun aan de oorlog tegen Irak. In de formatie is dit punt ingeleverd, hoewel er in het regeerakkoord niets over staat. Afgelopen donderdag, tijdens het debat over de regeringsverklaring, gaf PvdA-fractieleider Jacques Tichelaar evenwel aan dat tijdens de formatie-onderhandelingen is afgesproken dat de Tweede Kamerfractie van de sociaal-democraten een onderzoek niet zal steunen.

De Vries noemde dit „een sideletter” bij het regeerakkoord: „Dat was niet goed bij Ahold en ook niet in de politiek”. Tichelaar erkende dit weekeinde overigens wel dat het de nieuwe PvdA-fractie in de Senaat vrij staat om een initiatief te nemen voor een onderzoek naar de Nederlandse steun voor de Irak-oorlog, maar zei ook te hopen dat de senatoren dezelfde opstelling zullen kiezen als de Tweede Kamerfractie.

SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen pleitte vrijdag in Nova voor een onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD, dat eerder naspeuringen deed naar de val van de moslimenclave Srebrenica. Volgens Marijnissen kan zowel de Kamer als de SP zelf het NIOD om zo’n onderzoek vragen.