Nieuw akkoord voor Ivoorkust

President Laurent Gbagbo van Ivoorkust heeft gisteren een nieuw vredesakkoord getekend met rebellenleider Guillaume Soro. Volgens het verdrag kunnen er voor het einde van 2007 nieuwe verkiezingen worden gehouden. Ook roepen ze op de scheidslijn die het land in tweeën deelt te ontmantelen. De zogenoemde bufferzone wordt momenteel bewaakt door 10.000 soldaten van de Verenigde Naties en Frankrijk.

President Gbagbo en rebellenleider Soro hebben afgesproken de rebellentroepen te integreren in het regeringsleger. Volgens het akkoord moet er binnen twee weken een gezamenlijke commandostructuur worden opgezet. Daarnaast moet binnen vijf weken een overgangsregering worden gevormd. Het is nog onduidelijk wie deze regering zal moeten leiden.

Tegen het einde van het jaar zou eveneens de ontwapening van de rebellen – en zuidelijke regeringsmilities – een feit moeten zijn. Ook moet dan het omstreden identificatieprogramma afgerond zijn. Een grootscheeps programma moet de identiteit van naar schatting drie miljoen inwoners vaststellen. Het uitgeven van identiteitsbewijzen is een belangrijke eis van de rebellen. Tot nog toe zeiden ze pas te willen ontwapenen als daaraan werd voldaan.

Ivoorkust, ’s werelds grootste producent van cacao, is verdeeld sinds rebellen na een mislukte staatsgreep vier jaar geleden de noordelijke helft van het land bezetten. Ondanks bemiddelingspogingen van de voormalige koloniale macht Frankrijk, de VN en Afrikaanse staatshoofden hebben de partijen tot nu toe geen van de gesloten vredesakkoorden nageleefd. Volgens bemiddelaars ontbreekt het bij beide partijen aan een gebrek aan politieke wil. Het meest recente vredesplan, dat bekrachtigd werd door de VN-Veiligheidsraad, werd in november verworpen door Gbagbo.

Het nieuwe verdrag is in buurland Burkina Faso tot stand gekomen na bemiddeling van president Blaise Compaoré. Mohamed Ibn Chambas van de regionale organisatie ECOWAS zei gisteren dat deze overeenkomst kans van slagen heeft, omdat Gbagbo en Soro er direct bij zijn betrokken. „Dat geeft reden tot enig optimisme.”

Frankrijk heeft het akkoord met instemming begroet. (AFP, AP)