Dubbelzinnig

De Partij van de Arbeid geeft wisselende signalen af nu PVV-leider Wilders de kwestie van de dubbele nationaliteit op de politieke agenda heeft geplaatst. Tijdens het debat over de regeringsverklaring, vorige week, zette PvdA-fractievoorzitter Tichelaar hoog in: zijn fractie zou het „niet meemaken” dat het CDA een verbod op dubbele nationaliteit zou steunen. Indirect immers knaagt zo’n wet aan de legitimiteit van de benoeming tot staatssecretaris van de PvdA’ers Aboutaleb en Albayrak, die beiden behalve Nederlands respectievelijk ook Marokkaans en Turks zijn.

Afgelopen weekeinde bleek PvdA-leider en vice-premier Bos er evenwel voorstander van dubbele nationaliteit langs andere weg tegen te gaan. Landen die hun geëmigreerde staatsburgers (en hun nageslacht) verbieden een andere nationaliteit aan te nemen, zou moeten worden gevraagd deze praktijk te beëindigen. Ook minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) sprak zich gisteren uit over deze kwestie, zonder te willen tornen aan de positie van de beide staatssecretarissen. Verder kondigde Tichelaar „een onderzoek” aan naar zijn fractiegenoot Arib, die sinds november lid is van de onafhankelijke raad die de Marokkaanse koning Mohammed VI adviseert op het terrein van de mensenrechten. Wilders concludeert dat daarmee bewezen is dat Arib loyaal is aan een vreemd staatshoofd. „Het gaat, anders dan bij Ahmed Aboutaleb, in dit geval niet eens meer om de schijn van een dubbele loyaliteit, het is bij Arib gewoon zo.”

Vastgesteld moet worden dat Wilders vanuit zijn perspectief geredeneerd succesvol opereert. Hij koppelt op zich legitieme vragen inzake dubbele nationaliteit, die generiek zijn, aan zaken als loyaliteit en de schijn van belangenverstrengeling, die specifiek gericht zijn tegen bepaalde personen. De troebele mix die daaruit ontstaat, heeft de PvdA kennelijk, kort voor de Statenverkiezingen, zo niet in het nauw gedreven dan toch in verwarring gebracht. Bos deed zijn voorstel in zijn rol van partijleider, en niet als minister van Financiën. Gezien een eerdere mislukte poging van toenmalig minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) om in dezelfde kwestie Marokko op andere gedachten te brengen, zal de opmerking van Bos alleen symbolisch bedoeld zijn.

Arib waarschuwt haar partij er terecht voor dat deze moet oppassen zich niet te laten meeslepen in een hetze. De PvdA is van oudsher een internationaal gerichte beweging die grensoverschrijdende solidariteit altijd hoog in het vaandel heeft staan. Maar ook politici van andere partijen zetten zich met grote regelmaat in voor de bevordering van democratie en mensenrechten buiten Nederland. Dat valt alleen maar toe te juichen.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het hoofdartikel Dubbelzinnig (5 maart, pagina 7) stond dat het Tweede Kamerlid Khadija Arib lid is van de onafhankelijke raad die de Marokkaanse koning adviseert over mensenrechten. Zij maakt deel uit van een werkgroep van deze raad.