Drents in de klas en een snelle trein naar de Randstad

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en, indirect, voor de senaat. Wat heeft de provincie gedaan en wat willen de partijen? Vandaag Drenthe.

De plannen van de drie grootste partijen:

De PvdA wil dat Drenthe een provincie blijft waar wonen, economie en zorg voor landschap en natuur samengaan. Geen tweede en derde afvaloven bij Wijster. Verbreding A28 van vier naar zes banen tussen Meppel en Zwolle, waar nu dagelijks files staan. Meer geld voor onderwijs en werkgelegenheid voor met name het achterstandsgebied Zuid-Oost Drenthe. Een snelle treinverbinding (Zuiderzeelijn) tussen Randstad en het noorden. Meer goedkopere koop- en huurwoningen. Experiment met gratis openbaar vervoer.

Het CDAwil meer carpoolplaatsen en transferia en een baanverlenging Groningen Airport Eelde. Snelle treinverbinding met de Randstad en een verdubbeling van de spoorlijn Zwolle-Emmen. Meer „Drents” in het basisonderwijs. Glastuinbouw rond Erica en Klazienaveen stimuleren. Oprichting Drentse Task Force Jeugdwerkloosheid. Meer waterbergingsgebieden. Een stimuleringsfonds voor zonnecollectoren en biogasvergisting. Een Europaloket voor vragen van burgers over Europese wet- en regelgeving.

De VVD is voor een baanverlenging op het vliegveld Groningen Airport Eelde. Ook niet vliegveldgerelateerde bedrijvigheid moet hier mogelijk zijn. Een snelle treinverbinding met de Randstad. Invoering van microkredieten voor innovatieve bedrijven. Meer mogelijkheden voor wonen op landgoederen. Een seniorenacademie, mede om meer toeristen te trekken. Meer actieplannen om de uitstroom uit het vmbo aan te pakken. Meer ruimte voor duurzame bedrijvigheid. TT-circuit Assen moet internationaal evenemententerrein worden. Geen grote windturbines in het landschap.

Welke controversiële thema’s speelden de afgelopen jaren in uw provincie, wat vonden grote politieke partijen daarvan, en wat beloven ze voor de komende vier jaar? Kijk op www.nrc.nl/ps2007