Boer op landbouw

Het commentaar in nrc.next van 27 februari pleit voor het toestaan van de dubbele nationaliteit van de staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak. In de slotparagraaf wordt als argument gebruikt: ”(...) zou een boer nooit de post Landbouw kunnen bekleden. Het gaat om vertrouwen, tot het tegendeel is bewezen.” Dit is juist een argument om ook in het geval van een dubbele nationaliteit te eisen dat hiervan formeel afstand wordt gedaan! Want juist als een boer of zakenman in het kabinet wil kunnen komen, moet hij formeel afstand doen van al zijn zaken. Toen voormalig minister Veerman (Landbouw, CDA) als boer ergens een handtekening zette, vielen de hele Tweede Kamer en de pers over hem heen.Dat nrc.next, maar ook Henk Kamp van de VVD, hier een politiek correcte mening geven, lijkt weer een terugval in het politiek correcte gedrag van het vorige decennium.

    • Chris van Engelen Almere