Astron hoeft geen ING-salaris te betalen

Astron hoeft werknemers die van ING komen niet dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als ING deed. Dat besliste de rechter vandaag in een kort geding dat was aangespannen door een groep van ruim 200 werknemers van de postafdeling van ING.

De bankverzekeraar heeft deze activiteit uitbesteed aan het Britse Astron. De wet bepaalt dat de werknemers automatisch in dienst komen bij de nieuwe eigenaar, in beginsel ook tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Volgens de werknemers die de rechtszaak hadden aangespannen waren hun arbeidsvoorwaarden onaanvaardbaar verslechterd. Zij zijn ontevreden met de afspraken die ING en Astron met de vakbonden daarover hebben gemaakt. Vakbond FNV Bondgenoten noemde die voorwaarden eerder nog ‘goudgerand’.

Bij Astron krijgen de werknemers bijvoorbeeld geen winstdelingsregeling, geen korting op hypotheken en andere ING-producten, een pensioenregeling met hogere premies en geen aandelenopties. Volgens advocaat Simon Tan van de ING-werknemers gaan de werknemers er jaarlijks duizenden euro’s op achteruit. Dat wordt niet goedgemaakt door de aangeboden eenmalige compensatie van tussen de 5.000 en 15.000 euro. „De mooie CAO van ING geldt ook voor de nieuwe werkgever”, hield Tan de rechter twee weken geleden voor.

Zo eenvoudig is het volgens de rechter niet. De arbeidsvoorwaarden hoeven niet exact dezelfde te zijn. „Zo kan met name de aard van de beide betrokken ondernemingen, of liever het verschil daartussen, zich tegen overgang van de arbeidsvoorwaarden verzetten.”

Omdat Astron geen bank is, zal het lastig en kostbaar zijn om exact dezelfde voordelen te bieden aan zijn werknemers als ING. Een spoedprocedure als een kort geding is niet geschikt om te bepalen in hoeverre dat in redelijkheid van Astron gevraagd kan worden.

De rechter zou alleen ingrijpen als het verweer van ING en Astron – exact dezelfde voorwaarden eisen is onredelijk – onzinnig zou zijn. Dat is niet zo, redeneert de rechter, omdat de vakbonden akkoord zijn gegaan met de voorwaarden na een zorgvuldig proces van overleg met alle betrokkenen. De voormalige ING-werknemers worden volgens de rechter vermoedelijk voldoende beschermd.

Op 1 april beginnen de 700 werknemers van de uitbesteedde afdelingen bij Aston. „Dat zal niet de fijnste start worden”, zegt werknemersadvocaat Tan. Hij verwacht dat de groep die de rechtszaak voerde gewoon aan het werk gaat. Hoger beroep sluit hij niet uit. „Dat de vakbond meewerkt aan een regeling, mag de rechten van werknemers niet beperken.”