Aldus...

„In de Tweede én Eerste Kamer is álles politiek, zij het dat de nadruk in beide Kamers verschilt.”

(SP-leider Jan Marijnissen op zijn weblog)

„Heerlijk om afstand te kunnen nemen van de VVD waar het gaat om het geloof in selectie aan de poort en de werking van prijsmechanismen.”

(Kamerlid Jan de Vries (CDA) op zijn weblog)