Zelf het klimaat redden

In het Zaterdags Bijvoegsel van 24 februari stond een verhaal hoe wij kunnen bijdragen tot het verminderen van CO2-uitstoot. Tot mijn verbazing lees ik, bestuurder van een kleine en zuinige auto, dat een gevaarlijke en vervuilende SUV-auto drie keer zoveel subsidie krijgt als de zuinige C1-rijder.

De kleintjes betalen voor de macho. Of de auto-industrie weet de bedenkers van een dergelijke bespottelijke maatregel om te kopen of wij worden (zoals ik wel vaker denk) bestuurd door imbecielen.

    • Henny J. Balke