Terugzenden Antillianen van de baan

Een sterk omstreden wetsontwerp van ex-minister Verdonk (VVD) over een terugkeerregeling voor Antilliaanse jongeren is ingetrokken door het nieuwe kabinet.

Dat blijkt uit mededelingen van premier Balkenende na afloop van de wekelijkse ministerraad van gisteren.

Het wetsontwerp was vorige maand nog door het demissionaire kabinet van CDA en VVD naar de Tweede Kamer gestuurd, volgens Balkenende om aan oude coalitieafspraken te voldoen. Het intrekken van het wetsontwerp blijkt deze week een van de eerste daden van de nieuwe coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie te zijn geweest.

Het wetsontwerp voorzag in een mogelijkheid tot terugsturen van jongeren naar de Antillen wanneer zij in Nederland overlast veroorzaken. Het zou gaan om jongeren tussen de 16 en 24 jaar die zonder opleiding naar Nederland zouden zijn gekomen.

Voor het terugsturen van de jongeren was het geen noodzakelijke voorwaarde dat ze door een rechter waren veroordeeld. Ook het bezit van de Nederlandse nationaliteit zou bij het terugsturen niet ter zake hebben gedaan.

De Raad van State had het wetsontwerp, ook in zijn huidige, herschreven versie, van een sterk negatief advies voorzien.

Op de Antillen is verheugd gereageerd op de beslissing van het kabinet. De Antilliaanse premier, Emily de Jongh-Elhage, zegt altijd wel te hebben gedacht dat het wetsvoorstel het uiteindelijk niet zou halen.

Het voorstel lag erg gevoelig bij de koninkrijkspartners. Het wetsvoorstel werd als discriminatoir beschouwd, omdat het onderscheid maakte tussen mensen met een Nederlands paspoort op grond van hun afkomst uit een bepaald deel van het Koninkrijk.

Maurice Adriaens, tweede man van oppositiepartij Frente Obrero Liberashon (FOL) in het Antilliaanse parlement, vindt dat voorzichtigheid geboden blijft. Hieruit is wel gebleken, zegt Adriaens, hoe de Nederlander over de Antilliaan denkt. „Daarom moeten we in de staatkundige discussie goed nadenken voordat we ons onder toezicht van Nederland stellen.”