Teruggave joods bezit is een verplichting

De bijdragen van Maarten Huygen omtrent de teruggave van oorlogskunst laten de lezer in verwarring achter (Opinie & Debat, 10 en 17 februari). Wat Huygen te weinig beseft zijn de consequenties van het zogeheten Washingtonprotocol, ooit in de jaren negentig opgesteld, dat de teruggave van joods cultureel bezit en kunst geen gunst, maar een wettelijke verplichting maakt. Veel landen willen zo bijdragen aan de reconstructie van het joodse culturele leven van voor Hitler.

Ook Nederland heeft dit verdrag geratificeerd, waardoor de meningen van de onderscheiden bewindslieden niet echt van belang zijn. Alles wat met een mogelijke reconstructie van cultureel joods bezit te maken heeft is dus gewoon een verplichting. Dat geldt ook in de Goudstikker-zaak.

    • Paul Groot Amsterdam