Shell en Nuon samen in ‘schone diesel’

Schone diesel maken uit vieze kolen. Energieconcerns Shell en Nuon gaan het proberen. Nuon levert de lokatie: het terrein in Buggenum waar het bedrijf een speciale kolencentrale heeft staan die uitermate geschikt is voor deze proef. En Shell levert geld: tien miljoen euro, aldus clustermanager Carlo Wolters van Nuon.

De synthetische diesel wordt gemaakt via een technologie die coal-to-liquids (CTL) heet. Dit levert schonere diesel op (minder zwavel, stikstofoxiden, fijnstof) vergeleken met het conventionele raffinageproces van ruwe olie.

Shell werkt in Australië (dat grote kolenvoorraden heeft) al samen met mijnbedrijf Anglo American aan dezelfde technologie.

Verder is Shell druk bezig om ook aardgas om te zetten in synthetische diesel (gas-to-liquids, GTL). Hiervoor heeft het in Maleisië al een fabriek staan. En vorige week is de eerste steen gelegd voor een dergelijke fabriek in Qatar, waarvan de investering nu op 10 miljard dollar (7,6 miljard euro) wordt geraamd.

Verder werkt Shell in Duitsland samen met het bedrijf Choren om biomassa om te zetten in synthetische diesel (biomass-to-liquids, BTL).

Het energieconcern verwacht groeiende belangstelling voor deze schone diesel, gezien alle aandacht voor luchtvervuiling en klimaat. In Europa heeft Shell vorig jaar een alliantie voor synthetische brandstoffen opgericht, met onder meer autofabrikanten DaimlerChrysler en Volkswagen.

    • Marcel aan de Brugh